การประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์ด้วยบอร์ด KidBright: YCCK 2018

เปิดรับสมัครแล้วนะครับ ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม - 17 สิงหาคม 2561
สมัครเข้าประกวดกันเยอะๆ นะครับ

การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 21 (YSC 2019)


เปิดรับลงทะเบียนผู้เข้าร่วมการแข่งขันตั้งวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป
เปิดรับข้อเสนอโครงการ ตั้งแต่ 1 - 29 กันยายน 2561
ส่งข้อเสนอโครงการสมัครกันเข้ามาเยอะๆ นะครับ

การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 (NSC 2019)

เปิดรับข้อเสนอโครงการตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม - 1 ตุลาคม 2561
ส่งโครงการสมัครเข้ามากันเยอะๆ นะครับ

ประกาศเกี่ยวกับกำหนดการและการเตรียมตัวเข้าร่วมค่าย Workshop2 โครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" รุ่นที่ 6

ประกาศเกี่ยวกับการเข้าร่วมค่าย Workshop2
โครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" รุ่นที่ 6 ประจำปี 2561
สำหรับผลงานที่ได้รับพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับทุนสนับสนุนพัฒนาต่อยอดผลงาน
รบกวนหัวหน้าทีมผู้พัฒนา หรือผู้แทนเข้ากรอกแบบตอบรับการเข้าร่วม
ภายในเวลา 15.00 น. ของวันที่ 22 มิถุนายน 2561 ได้ที่นี่ [คลิก]
และสามารถเข้าอ่านรายละเอียดของกำหนดการค่ายได้ที่นี่ [คลิก]
พร้อมทั้งการเตรียมตัวเข้าค่ายได้ที่นี่ [คลิก]

ทั้งนี้ สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและประกาศต่างๆ
ได้ทางเว็บไซต์หลักของโครงการฯ และ FB: ต่อกล้าให้เติบใหญ่
**** แล้วพบกันในวันจัดค่ายครับ ****

ประกาศผลการพิจารณาผลงานที่ได้รับทุนสนับสนุนพัฒนาต่อยอดผลงานประกาศแล้วครับ สำหรับผลงานที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก
ให้ได้รับทุนสนับสนุนพัฒนาต่อยอดผลงานสู่ผู้ใช้งานจริง
โครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" รุ่นที่ 6 ประจำปี 2561
สามารถดูรายละเอียดและรายชื่อผลงานที่ได้รับการพิจารณาได้ที่นี่ [คลิก]
ทั้งนี้ ผลงานที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก สามารถดำเนินการพัฒนาผลงาน
ตามแผนงานที่ได้ระบุไว้ใน Proposal ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปครับและหากต้องการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม รบกวนติดต่อผ่านทางเมลหลักของโครงการฯ และ Facebook ของโครงการฯ ครับ
ขอแสดงความยินดีกับทุกๆ ผลงานครับ แล้วพบกันอีกครั้ง เพื่อนำเสนอความก้าวหน้า
ของการพัฒนาต่อยอดผลงานใน "ค่าย Workshop2"
วันที่ 28 มิ.ย. - 1 ก.ค. 2561 นี้ ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร แล้วพบกันครับ