การจัด "ค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์ด้านเทคโนโลยี IOT: NECTEC IOT CAMP 2019" ครั้งที่ 6 และครั้งที่ 7

 ประกาศข้อมูลและรายละเอียดสำหรับการการจัด
"ค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์ด้านเทคโนโลยี IoT: NECTEC IoT Camp 2019"

ครั้งที่ 6 ณ วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) ระหว่างวันที่ 1-2 ส.ค. 62 
และครั้งที่ 7 ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง ระหว่างวันที่ 7-9 ส.ค. 62
สามารถดูรายละเอียดของกำหนดการได้ที่ [ครั้งที่ 6] และ [ครั้งที่ 7]
นักศึกษาและคณาจารย์ สามารถเข้าศึกษารายละเอียดของการเตรียมตัวได้ที่นี่ [คลิก]
*** แล้วพบกันในวันจัดค่ายนะครับ ***

การจัด "ค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์ด้านเทคโนโลยี IoT: NECTEC IoT Camp 2019" ครั้งที่ 4 และครั้งที่ 5

ประกาศข้อมูลและรายละเอียดสำหรับการการจัด
"ค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์ด้านเทคโนโลยี IoT: NECTEC IoT Camp 2019"

ครั้งที่ 4 ณ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ระหว่างวันที่ 27-28 พ.ค. 62
และครั้งที่ 5 ณ วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม ระหว่างวันที่ 30-31 พ.ค. 62
นักศึกษาและคณาจารย์ สามารถเข้าศึกษารายละเอียดของการเตรียมตัวได้ที่นี่ [คลิก]
*** แล้วพบกันในวันจัดค่ายนะครับ ***

ประกาศเรื่องการแจ้งยืนยันการเข้าร่วมอบรม ค่าย Workshop2 โครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" รุ่นที่ 7ประกาศเรื่องการแจ้งยืนยันการเข้าร่วมอบรม

ค่าย Workshop2 โครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" รุ่นที่ 7
กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-12 มิ.ย. 62 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
สำหรับผลงานที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือก รบกวนให้หัวหน้าทีม
หรือผู้แทน กรอกแบบตอบรับ online เพื่อยืนยันการเข้าร่วม
รบกวนกรอกภายในเวลา 15.00 น. ของวันที่ 29 พ.ค. 2562
ทั้งนี้ สามารถเข้าอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับการเตรียมตัวเข้าร่วม
และการกรอกแบบตอบรับได้ที่นี่ [คลิก]

แล้วพบกันในค่าย Workshop 1 ที่จะช่วยให้การพัฒนาผลงานของคุณ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และถึงมือผู้ใช้ได้อย่างภาคภูมิใจครับ
สามารถติดตามข่าวสารของโครงการได้ที่ เว็บไซต์หลัก ของโครงการ
และ Facebook ของโครงการครับ

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผลงานที่ได้รับทุนสนับสนุนการพัฒนาต่อยอดผลงาน โครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" รุ่นที่ 7 ประจำปี 2562

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือก
ผลงานที่ได้รับทุนสนับสนุนการพัฒนาต่อยอดผลงาน

โครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" รุ่นที่ 7 ประจำปี 2562
โดยสามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่
รายชื่อผลงานที่ได้รับการพิจารณาให้ได้รับทุน
ขอแสดงความยินดีด้วยกับผลงานที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก

*** แล้วพบกันในค่าย Workshop2 นะครับ ***

ประกาศแจ้งเกี่ยวกับการเตรียมตัวเข้าค่าย Workshop1 และข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องประกาศแจ้งเกี่ยวกับการเตรียมตัวเข้าร่วมค่าย Workshop1
โดยผู้พัฒนาและคณาจารย์ของทีมที่ได้รับสิทธิ์ในการเข้าร่วม
สามารถเข้าดูรายละเอียดของกำหนดการได้ที่ [คลิก]
และดูรายละเอียดของการเตียมตัวเข้าร่วมได้ที่ [คลิก]
ทั้งนี้ สามารถเข้าดูสถานะของการยืนยันการเข้าร่วมค่ายฯ ได้ที่ [คลิก]
แล้วพบกันในค่าย Workshop 1 ที่จะช่วยให้การพัฒนาผลงานของคุณ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และถึงมือผู้ใช้ได้อย่างภาคภูมิใจครับ
สามารถติดตามข่าวสารของโครงการได้ที่ เว็บไซต์หลัก ของโครงการ
และ Facebook ของโครงการครับ