EYH2015

EYH Thailand 2015

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ "ขยายขอบข่ายความรู้สู่ความคิดวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 7" (The Seventh Expanding Your Horizons: EYH 2015)

ประกาศแล้วค่ะ สำหรับรายชื่อผู้เข้าร่วม
โครงการ "ขยายขอบข่ายความรู้สู่ความคิดวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 7"
(The Seventh Expanding Your Horizons: EYH 2015)
ที่กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 15 - 16 สิงหาคม 2558
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
โดยสามารถเข้าดูรายชื่อได้ที่นี่ [คลิก]

 **** แล้วพบกันที่ค่ายนะคะ ^___^ ****

เปิดรับสมัครแล้วนะคะ กับโครงการ "ขยายขอบข่ายความรู้สู่ความคิดวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 7" (The Seventh Expanding Your Horizons: EYH 2015)

โอกาศดีๆ สำหรับนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มาอีกแล้วนะคะ
กับโครงการ "ขยายขอบข่ายความรู้สู่ความคิดวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 7"
(The Seventh Expanding Your Horizons: EYH 2015)
ค่ายด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ที่จัดขึ้นสำหรับ
น้องๆ นักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โดยปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-16 ส.ค. 58
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา
โดยสามารถเข้าดูรายละเอียดโครงการได้ที่เว็บไซต์ EYH2015 และสำหรับน้องๆ
ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ สามารถกรอกใบสมัครออนไลน์ได้ที่ [คลิก]
และ Download แบบฟอร์มขออณุญาตผู้ปกครองได้ที่นี่คะ [คลิก]
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ [คลิก] หมดเขตรับสมัครวันที่ 5 ส.ค. 58 นี้นะคะ
ติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ facebook EYHThailand