Embedded Camp

โครงการค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์ด้านเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว (NECTEC Embedded Technology Camp)

การจัด "ค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์ด้านเทคโนโลยี IoT: NECTEC IoT Camp 2019" ครั้งที่ 4 และครั้งที่ 5

ประกาศข้อมูลและรายละเอียดสำหรับการการจัด
"ค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์ด้านเทคโนโลยี IoT: NECTEC IoT Camp 2019"

ครั้งที่ 4 ณ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ระหว่างวันที่ 27-28 พ.ค. 62
และครั้งที่ 5 ณ วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม ระหว่างวันที่ 30-31 พ.ค. 62
นักศึกษาและคณาจารย์ สามารถเข้าศึกษารายละเอียดของการเตรียมตัวได้ที่นี่ [คลิก]
*** แล้วพบกันในวันจัดค่ายนะครับ ***

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์เข้าร่วม NECTEC IoT Camp 2019 ครั้งที่ 3 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช.

ประกาศแล้วครับ สำหรับรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์เข้าร่วม
ค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการนักอิเล็กทรอนิกส์ด้านเทคโนโลยี IoT
(NECTEC Internet of Things Technology Camp 2019NECTEC IoT Camp 2019)
ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 3 - 5 เมษายน 2562
ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. จังหวัดปทุมธานี
สามารถดูรายชื่อได้ที่นี่ [คลิก] ทั้งนี้ รบกวนผู้ได้รับสิทธิ์ทุกคน
เข้าอ่านรายละเอียดในการเตรียมตัวเข้าค่ายฯ ได้ที่นี่ [คลิก]
สามารถติดตามประกาศต่างๆ ของทางโครงการได้ทางเว็บไซต์หลัก
และทางช่องทาง Facebook ของโครงการครับ
*** แล้วพบกันในวันจัดค่ายฯ ***

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์เข้าร่วม NECTEC IoT Camp 2019 ครั้งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

ประกาศแล้วครับ สำหรับรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์เข้าร่วม
ค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการนักอิเล็กทรอนิกส์ด้านเทคโนโลยี IoT
(NECTEC Internet of Things Technology Camp 2019NECTEC IoT Camp 2019)
ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 3 - 5 เมษายน 2562
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
สามารถดูรายชื่อได้ที่นี่ [คลิก] ทั้งนี้ รบกวนผู้ได้รับสิทธิ์ทุกคน
เข้าอ่านรายละเอียดในการเตรียมตัวเข้าค่ายฯ ได้ที่นี่ [คลิก]
สามารถติดตามประกาศต่างๆ ของทางโครงการได้ทางเว็บไซต์หลัก
และทางช่องทาง Facebook ของโครงการครับ
*** แล้วพบกันในวันจัดค่ายฯ ***

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์เข้าร่วม NECTEC IoT Camp 2019 ครั้งที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา

ประกาศแล้วครับ สำหรับรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์เข้าร่วม
ค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการนักอิเล็กทรอนิกส์ด้านเทคโนโลยี IoT
(NECTEC Internet of Things Technology Camp 2019NECTEC IoT Camp 2019)
ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 27 – 29 มีนาคม 2562
ณ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี
สามารถดูรายชื่อได้ที่นี่ [คลิก] ทั้งนี้ รบกวนผู้ได้รับสิทธิ์ทุกคน
เข้าอ่านรายละเอียดในการเตรียมตัวเข้าค่ายฯ ได้ที่นี่ [คลิก]
สามารถติดตามประกาศต่างๆ ของทางโครงการได้ทางเว็บไซต์หลัก
และทางช่องทาง Facebook ของโครงการครับ
*** แล้วพบกันในวันจัดค่ายฯ ***

เปิดรับสมัครแล้ว กับโครงการค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์ด้านเทคโนโลยี IoT (NECTEC Internet of Things Technology Camp 2019)

เปิดรับสมัครแล้วครับ สำหรับเยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอาชีวศึกษา
ที่มีความสนใจด้านเทคโนโลยี IoT (Internet of Things)
โดยใช้บอร์ด KidBright เป็นอุปกรณ์หลักในการอบรมฯ
หากสนใจสมัครเข้าร่วม รบกวนอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติและข้อกำหนด
ของการสมัครเข้าร่วมได้ที่ คุณสมบัติและข้อกำหนด
และ
กำหนดการของโครงการ ของการจัดงาน
รวมถึงสามารถสมัคร Online ได้แล้วที่
การสมัครเข้าร่วมโครงการ
*** รับจำนวนจำกัด รีบสมัครกันได้เลยครับ ***