Embedded Camp

โครงการค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์ด้านเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว (NECTEC Embedded Technology Camp)

เปิดรับสมัครแล้ว กับโครงการค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์ด้านเทคโนโลยี IoT (NECTEC Internet of Things Technology Camp 2019)

เปิดรับสมัครแล้วครับ สำหรับเยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอาชีวศึกษา
ที่มีความสนใจด้านเทคโนโลยี IoT (Internet of Things)
โดยใช้บอร์ด KidBright เป็นอุปกรณ์หลักในการอบรมฯ
หากสนใจสมัครเข้าร่วม รบกวนอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติและข้อกำหนด
ของการสมัครเข้าร่วมได้ที่ คุณสมบัติและข้อกำหนด
และ
กำหนดการของโครงการ ของการจัดงาน
รวมถึงสามารถสมัคร Online ได้แล้วที่
การสมัครเข้าร่วมโครงการ
*** รับจำนวนจำกัด รีบสมัครกันได้เลยครับ ***

NECTEC IoT Camp 2019

ประกาศรายชื่อผลงานที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมการอบรมฯ NECTEC IoT Camp 2016 (ภาคตะวันออก)

ประกาศแล้วครับ สำหรับรายชื่อผลงานที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก
ให้ได้รับสิทธิ์ในการเข้าร่วมการอบรมฯ NECTEC IoT Camp 2016 (ภาคตะวันออก)
โดยสามารถเข้าดูรายชื่อผลงานได้ที่ [คลิก]
ยินดีด้วยกับทุกๆ ผลงานที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกนะครับ
รบกวนเข้าอ่านรายละเอียดในการเตรียมตัวเข้าการอบรมได้ที่
ข้อมูลการเตรียมตัวเข้าอบรมฯ แล้วพบกันในวันจัดอบรมนะครับ

ประกาศรับสมัครเข้าร่วมการอบรม NECTEC IoT Camp 2016 สำหรับภาคตะวันออก และภูมิภาคใกล้เคียง

 เปิดรับสมัครแล้วนะครับ สำหรับนักเรียนนักศึกษาที่ในเขตภาคกลาง หรือภูมิภาคใกล้เคียง
ที่มีความสนใจในด้านเทคโนโลยี Internet of Things สมัครเข้าร่วม
"การอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้และพัฒนาอินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง (Internet of Things)"
(NECTEC IoT Camp 2016 | ภาคตะวันออก) ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 15 - วันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2559
ณ ห้อง 506 อาคารสิรินธร มหาวิทยาลัยบูรพา อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
โดยสามารถอ่านรายละเอียดต่างๆ ของโครงการฯ ได้ที่เว็บไซต์หลักของโครงการฯ
หรือหัวข้อสำคัญตาม Link นี้ครับ กำหนดการจัดอบรมฯ ภาคตะวันออก , คุณสมบัติผู้สมัคร
การสมัครเข้าร่วมโครงการ และ ข้อมูลการเตรียมตัวเข้าค่ายฯ
หากเตรียมข้อมูลพร้อมแล้ว ก็สมัครกันได้เลยครับ ใบสมัคร Online
เปิดรับสมัครถึงวันจันทร์ที่ 8 กันยายน 2559 นี้นะครับ

ผลงานที่ไดรับการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับชุดอุปกรณ์หลักของการจัดอบรมไปใช้ในการพัฒนาผลงานต่อ (ภาคกลาง)

และแล้วก็ผ่านไปอย่างสนุกสนานและได้ความรู้อย่างเต็มเปี่ยม
กับเทคโนโลยี NETPIE และการประยุกต์ใช้งานด้าน IoT (Internet of Things)
กับการจัดอบรม NECTEC IoT Camp 2016 (ภาคกลาง)
โดยในภูมิภาคนี้ มีผลงานที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับชุดอุปกรณ์หลัก
ของการจัดอบรมไปใช้ในการพัฒนาผลงานต่อสู่ผู้ใช้งานได้จริง จำนวน 3 ผลงาน
สามารถเข้าชมภาพของผู้พัฒนาผลงานและข้อมูลได้ที่ [คลิก]
แล้วพบกันใหม่กับการจัดอบรมที่ภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ 15-18 กันยายน 2559
ณ มหาวิทยาลัยบูรพา ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี