สถานที่จัดอบรม

ห้อง 113 Auditorium ชั้น 1 อาคารสำนักงานกลาง
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

แผนที่ : MAP

แผนที่ถนนจาก กทม.

Download: JPG | PDF

แผนที่ภายในอุทยานวิทยาศาสตร์

Download: JPG | PDF