Semantic3

แบบประเมินกิจกรรม Semantic#3

ในการนี้ ผู้จัดกิจกรรมขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจในการเข้าร่วม
"การอบรมเชิงปฏิบัติการ เครื่องมือการพัฒนาฐานความรู้เพื่อนำไปสู่การประยุกต์ใช้ข้อมูลเชิงความหมาย รุ่นที่ 3"
(Semantic based Knowledge Management Tools)
ระหว่างวันที่ 25-27 มกราคม 2555 เวลา 08.30-16.00 น. ณ สวทช.

และเพื่อเป็นแนวทาง ข้อเสนอแนะแก่ผู้จัดกิจกรรม ในการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป

รบกวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านกรอกแบบสอบถามและประเมินผลกิจกรรม
[โดยคลิกที่รูปด้านล่างนี้]


**** ขอขอบพระคุณครับ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เราจะมีโอกาสได้รับการดูแลท่านในโอกาสต่อไป ****

แจ้งเพิ่มเติมสำหรับผู้ที่มีรายชื่อเข้ารับการอบรม Semantic-based Knowledge Management Tools รุ่นที่ 3

สำหรับผู้ที่มีรายชื่อเข้ารับการอบรม Semantic-based Knowledge Management Tools รุ่นที่ 3
ระหว่างวันที่ 25 - 27 มกราคม 2555 นี้ สามารถ Download หนังสือเชิญเข้าร่วมการอบรม
และรายละเอียดโครงการได้ที่
  เอกสารสำหรับผู้เข้ารับการอบรม
ทั้งนี้ ขอให้ผู้เข้าอบรมนำคอมพิวเตอร์ฉบับพกพา (Notebook) มาในการอบรมเชิงปฏิบัติการด้วยค่ะ

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม Semantic-based Knowledge Management Tools รุ่นที่ 3

ประกาศรายชื่อสำหรับผู้สมัครที่ได้ทำการยืนยันเข้าร่วมการอบรม
Semantic-based Knowledge Management Tools รุ่นที่ 3
โดยผู้สมัครสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม
ทั้งนี้จะทำการ Update อีกครั้งหลังสิ้นสุดเวลาการเข้ายืนยันผ่านระบบค่ะ

ประกาศเลื่อนการจัดอบรม Semantic-based Knowledge Management Tools

ประกาศแจ้งความคืบหน้าสำหรับผู้ที่ได้ทำการสมัครเข้าร่วมการอบรม
Semantic-based Knowledge Management Tools รุ่นที่ 3
ขณะนี้ เนคเทคได้ทำการเปลี่ยนแปลงวันจัดอบรมจากเดิมไปเป็นวันที่
25-27 มกราคม 2555 ผู้สมัครที่ลงทะเบียนแล้วสามารถเข้าทำการยืนยันการเข้าร่วมอบรมได้ที่
[ยืนยันการอบรม] โดยขยายเวลาการยืนยันไปจนถึงวันที่ 13 มกราคม 2555 นี้
อย่าลืมเข้ามาทำการยืนยันกันนะคะ

เนคเทคเชิญผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมอบรม Semantic-based Knowledge Management Tools

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ
“เครื่องมือสนับสนุนการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เพื่อการจัดการความรู้เชิงความหมาย"
(Semantic-based Knowledge Management Tools)
ระหว่างวันที่ 26-28 ตุลาคม 2554 ณ อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
สำหรับนักพัฒนาระบบ นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจ เข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ข้อมูลการจัดอบรม สมัคร ฟรี สำรองที่นั่งด่วน! ภายในวันที่ 22 ตุลาคม 2554 นี้ รับจำนวนจำกัด
โดยสามารถสมัครออนไลน์ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ [ใบสมัคร Online]