แบบประเมินกิจกรรม

 

ในการนี้ เทคเทคขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจในการเข้าร่วม
"การอบรมเชิงปฏิบัติการ เครื่องมือการพัฒนาฐานความรู้เพื่อนำไปสู่การประยุกต์ใช้ข้อมูลเชิงความหมาย รุ่นที่ 3"
(Semantic based Knowledge Management Tools)
ระหว่างวันที่ 25-27 มกราคม 2555 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้อง 113 Auditorium ชั้น 1 อาคารสำนักงานกลาง
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปุทมธานี


และเพื่อเป็นแนวทาง ข้อเสนอแนะแก่ผู้จัดกิจกรรม ในการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป

รบกวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านกรอกแบบสอบถามและประเมินผลกิจกรรม
[โดยคลิกที่รูปด้านล่างนี้]
โดยข้อมูลจากการกรอกแบบสอบถามและการประเมินผลของท่านเป็นสิ่งสำคัญยิ่งสำหรับผู้จัดกิจกรรม

ดังนั้น รบกวนกรอกให้ครบทุกข้อนะครับ และก่อนกดยืนยันการกรอกกรุณาตรวจสอบ
ว่าท่านได้กรอกความคิดเห็นของท่านครบถ้วนและตรงกับสิ่งที่ท่านต้องการจะสื่อกับทางผู้จัดกิจกรรม
**** ขอขอบพระคุณครับ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เราจะมีโอกาสได้รับการดูแลท่านในโอกาสต่อไป ****