Semantic

การเตรียมตัวสำหรับเข้าร่วมโครงการ Semantic-based Knowledge Management Tools for Developers

ตามที่เนคเทคได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ
Semantic-based Knowledge Management Tools for Developers
และหัวข้อกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย ระหว่างวันที่ 4 - 6 ธันวาคม 2553
ณ ห้อง Auditorium ชั้น 1 บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยไปแล้วนั้น
ทั้งนี้ขอให้ทุกท่านทำศึกษาข้อมูลก่อนการอบรม โดยท่านสามารถ
ดาวน์โหลด API, เอกสารคู่มือ และข้อมูลตัวอย่าง ได้ที่ [คลิก] ในวันที่ 2 ธ.ค. 2553 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ Semantic-based Knowledge Management Tools for Developers

ในที่สุัดก็ประกาศแล้วครับสำหรับรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ
Semantic-based Knowledge Management Tools for Developers
ระหว่างวันที่ 4 - 6 ธันวาคม 2553 ณ ห้อง Auditorium ชั้น 1 บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
โปรดตรวจสอบชื่อ-นามสกุล และหัวข้อกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย หากมีข้อแก้ไขกรุณาแจ้งกลับมายัง
งานพัฒนาวิชาชีพและเยาวชนไอที (FICS) ทาง eMail: ภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2553
ทั้งนี้วิทยากรจะเปิดให้  Download เอกสารประกอบการอบรมในวันที่ 2 ธันวาคม 2553 เวลา 18.00 น.
ทางเว็บไซต์ http://fics.nectec.or.th เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เตรียมตัวและได้ทำการศึกษาก่อน
[คลิก] ตรวจสอบรายชื่อ/รายละเอียด [Download] ไฟล์รายชื่อ

เนคเทคเชิญผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมอบรม Semantic-based Knowledge Management Tools for Developers

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แ่ห่งชาติ (เนคเทค) จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ
“เครื่องมือสนับสนุนการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เพื่อการจัดการความรู้เชิงความหมายสำหรับนักพัฒนาระบบ"
(Semantic-based Knowledge Management Tools for Developers)
ระหว่างวันที่ 4 – 6 ธันวาคม 2553 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
สำหรับนักพัฒนาระบบ นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจ

สมัคร ฟรี สำรองที่นั่งด่วน! ภายในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2553 นี้ รับจำนวนจำกัด
โดยสามารถสมัครออนไลน์ได้ที่นี่ [กรอกใบสมัคร]
รายละเอียดของหลักสูตรสามารถอ่านได้ที่นี่ [เอกสารประจำหลักสูตร]