แบบสอบถามและประเมินผลกิจกรรม

ในการนี้ เทคเทคขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจในการเข้าร่วม
"การเขียนโปรแกรม Semantic-based Knowledge Management Tools for Developers"
ระหว่างวันที่ 4-6 ธันวาคม 2553 ณ ห้อง Auditorium ชั้น 1 บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

และเพื่อเป็นแนวทาง ข้อเสนอแนะแก่ผู้จัดกิจกรรม ในการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป

รบกวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านกรอกแบบสอบถามและประเมินผลกิจกรรม
[โดยคลิกที่รูปด้านล่างนี้]
โดยข้อมูลจากการกรอกแบบสอบถามและการประเมินผลของท่านเป็นสิ่งสำคัญยิ่งสำหรับผู้จัดกิจกรรม

ดังนั้น รบกวนกรอกให้ครบทุกข้อนะครับ และก่อนกดยืนยันการกรอกกรุณาตรวจสอบ
ว่าท่านได้กรอกความคิดเห็นของท่านครบถ้วนและตรงกับสิ่งที่ท่านต้องการจะสื่อกับทางผู้จัดกิจกรรม
**** ขอขอบพระคุณครับ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เราจะมีโอกาสได้รับการดูแลท่านในโอกาสต่อไป ****