บทคัดย่อ (Abstract) โครงงานที่ได้รับรางวัลที่ 1 ของทุกสาขาที่ส่งเข้าประกวด ประจำการแข่งขัน YSC 2015