บรรยากาศในการจัดค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ สำหรับช่วงปิดภาคเรียนแรก ปีการศึกษา 2555 เริ่มแล้วครับ

หลังจากที่ได้ทำการรับสมัครและเตรียมความพร้อมสำหรับการจัด ค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ : NECTEC eCamp
ของมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่ร่วมในการจัดค่ายในช่วงปิดภาคเรียนแรก คณะนักวิจัยพร้อมด้วยทีมงานของเนคเทค ได้ลงพี้นที่
ตรวจเยี่ยมการจัดค่ายฯ ในพื้นที่ต่างๆ และได้เก็บภาพบรรยากาศมาฝาก โดยในสัปดาห์ที่ผ่านมา ได้ไปตรวจเยี่ยมค่ายฯ ดังนี้
ค่ายฯ มทร.ล้านนา ภาคพายัพ ค่ายฯ ม.อุบลราชธานี ค่ายฯ มทร.อีสาน โคราช ค่ายฯ มทร.อีสาน สกลนคร และ ค่ายฯ มจพ.
ทั้งนี้ สามารถติดตามความคืบหน้า ของการตรวจเยี่ยมค่ายฯ ของที่อื่นๆ ได้ทางเว็บไซต์หลักของโครงการ หรือทาง
Facebook : NECTECeCamp แล้วพบกันกับบรรยากาศการจัดค่ายฯ ที่เหลือสำหรับช่วงปิดภาคเรียนแรกเร็วๆ นี้ครับ