รายละเอียดเกี่ยวกับบอร์ด Intel Edison และอุปกรณ์ต่อพ่วง

อุปกรณ์หลักสำหรับการใช้อบรมในการจัดค่ายฯ ที่ทางโครงการฯ จัดเตรียมไว้ให้ผู้เข้าร่วมอบรมฯ ทุกทีม คือ บอร์ด Intel Edison

ภาพ บอร์ด Intel Edison

และชุดอุปกรณ์ต่อพ่วงสำหรับใช้งานร่วมกับบอร์ด Intel Edison คือ Grove-Starter Kit for Arduino

ภาพ Grove-Starter Kit for Ardiino

โดยอุปกรณ์ภายในชุด Kit ได้แก่
1. Grove - LCD RGB Backlight
2. Grove - Smart Relay
3. Grove - Buzzer
4. Grove - Sound Sensor
5. Grove - Touch Sensor
6. Grove - Rotary Angle Sensor
7. Grove - Temperture Sensor
8. Grove - LED
9. Grove - Light Sensor
10. Grove - Button
11. DIP LED Blue Blue
12. DIP LED Green-Green
13. DIP LED Red-Red
14. Mini Servo
15. Grove Cables
16. 9V to Barrel Jack Adapter
17. Grove starter kit Manual
18. Grove BLE

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Intel® Edison and Arduino Breakout Kit
Includes:
    Intel® Edison (EDI1.SPON.AL.S)
    Arduino Breakout Board

Features:
    Edison
        Intel® Atom™ system-on-a-chip (SoC) based on leading-edge 22 nm Silvermont microarchitecture including a dual-core CPU and single core microcontroller (MCU)
        Integrated Wi-Fi, Bluetooth LE, memory, and storage
        Support for more than 30 industry-standard I/O interfaces via a 70-pin connector
        Support for Yocto Linux, Arduino, Python, Node.js, and Wolfram
        Open source community software tools enabling ease of adoption and inspiring third-party app developers to build apps for consumers.
        EDI1.SPON.AL.S (System-On-Modules - SOM Edison Module IoT Internal Antenna)
    Arduino Breakout
        Compatible with Arduino Uno (except only 4 PWM instead of 6 PWM).
        20 digital input/output pins including 4 pins as PWM outputs
        6 analog inputs
        1 UART (RX/TX)
        1 I2C
        1 ICSP 6-pin header (SPI)
        Micro USB device connector OR (via mechanical switch) dedicated standard size USB host Type-A connector
        Micro USB device (connected to UART)
        SD Card connector
        DC power jack (7V – 15V DC input @ 500mA)