ภาพการจัดงาน และผลงานที่รับการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับชุดอุปกรณ์หลักของการจัดอบรมไปใช้สำหรับการพัฒนาต่อ