เปิดระบบลงทะเบียนออนไลน์ ของ "ค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์ด้านเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว (NECTEC Embedded Technology Camp 2015)"

เปิดระบบลงทะเบียน Online แล้วนะครับ สำหรับ
"ค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์ด้านเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว (NECTEC Embedded Technology Camp 2015)"
ระหว่างวันที่ 11-15 พฤศจิกายน 2558 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. จังหวัดปทุมธานี
โดยสามารถอ่านรายละเอียดต่างๆ ของโครงการได้ที่เว็บไซต์หลักของโครงการฯ
หรือหัวข้อสำคัญตาม Link นี้ครับ คุณสมบัติผู้สมัคร  การสมัครเข้าร่วมโครงการ
กำหนดการค่ายฯ และ ข้อมูลการเตรียมตัวเข้าค่ายฯ
หากเตรียมข้อมูลพร้อมแล้ว ก็สมัครกันได้เลยครับ ใบสม้คร Online
เปิดรับสมัครถึงวันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2558 นี้นะครับ