ประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ "ค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์ด้านเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว" (NECTEC Embedded Technology Camp 2015)

ประกาศแล้วนะครับ สำหรับรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ
"ค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์ด้านเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว" (NECTEC Embedded Technology Camp 2015)
โดยสามารถเข้าดูรายชื่อได้ที่ รายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ
และรบกวนเข้าอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับการเตรียมตัวเข้าร่วมค่ายฯ ได้ที่ [คลิก]
แล้วพบกันในค่ายฯ นะครับ ^__^