ผู้สนับสนุนโครงการ

ผู้สนับสนุนหลักโครงการ

บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
โรงงาน เทพารักษ์ 1627 หมู่ 7 เทพารักษ์
ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ 1027
เว็บไซต์ http://www.seagate.com 

 

ผู้ให้การสนับสนุนสถานที่จัดงาน

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
เลขที่ 111 ถนนมหาวิทยาลัย
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
เว็บไซต์ http://www.sut.ac.th/