ICT Contest 2010

พบกันอีกครั้งแล้วครับ กับงาน ICT Contest 2010

กลับมาอีกครั้งแล้วครับ กับงาน “มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9
(Thailand ICT Contest Festival 2010)” ซึ่งในปีนี้ กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2553
ณ ห้องไอส์แลนด์ฮอลล์ ชั้น 3 ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ กทม. พบกับผลงานจากความสามารถของเยาวชนไทย
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมากมาย กิจกรรมและเวทีการประกวดแข่งขันต่างๆ มากมายภายในงาน แล้วพบกันที่งานนะครับ