ICT Contest 2011

ผลการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศของทั้ง 4 โครงการ ภายในการจัดงานมหกรรม ICT2011

 ในที่สุดเราก็ได้ผู้ชนะเลิศจากการประกวด และแข่งขันของทั้ง 4 โครงการ ที่ได้จัดขึ้นภายในงาน
มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเืทศและการสื่อสารแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 1-3 ก.พ. 54
ณ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ รามอินทรา กทม. ที่ผ่านมา โดยรายชื่อพร้อมผลรางวัลของแต่ละโครงการ
สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่นี่ โครงการ NSC13 [คลิก] โครงการ YSC13 [คลิก] โครงการ NLC11 [คลิก]
โครงการ YECC10 [คลิก] ศูนย์ฯ และทีมงานในการจัดงานของทั้ง 4 โครงการขอแสดงความยินดีแก่
ผู้ที่ได้รับรางวัลในทุกๆ โครงการครับ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเวทีการแข่งขันแห่งนี้คงจะเป็นเวทีที่สร้าง
ความภาคภูิมิใจให้ผู้เข้าแข่งขันทุกคนเป็นอย่างยิ่ง แล้วพบกันในครั้งหน้าครับ

การรับเงินรางวัลของผู้ที่ได้รับรางวัลในโครงการ NSC 2011 และ YSC 2011

สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลของการแข่งขันในโครงการ NSC 2011 รบกวนเข้าอ่านรายละเอียดเกี่ยวการดำเนินการ
ในการับเงินรางวัลที่นี่ [คลิก] หัวข้อ "การรับเงินรางวัล" และโครงการ YSC 2011 สามารถเข้าอ่านรายละเอียด
ได้ที่นี่ [คลิก] หัวข้อ "การรับเงินรางวัล" ทั้งนี้ หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมรบกวนติดต่อมายังเจ้าหน้าที่
ของสำนักงานภายในวันและเวลาราชการครับ หรือสอบถามมาได้ทางอีเมล 
**** ส่งเอกสารมาเร็วและครบถ้วนถูกต้องสมบูรณ์ ท่านก็จะได้รับเงินเร็วครับ ****

การเตรียมตัวสำหรับลงทะเบียนอุปกรณ์สำหรับเข้างานมหกรรม ICT2011

เนื่องจากในการจัดงานมหกรรมฯ ปีนี้ ได้มีการจัดเตรียมระบบตรวจสอบการนำคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง
และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ มาใช้ประกอบการแข่งขันและจัดแสดงผลงาน ที่มีความรัดกุมมากขึ้น ทั้งนี้ เพื่อความรวดเร็ว
และประหยัดเวลาในการลงทะเบียนอุปกรณ์ดังกล่าวข้างต้น ขอให้ผู้เข้าแข่งขัน อาจารย์ที่ปรึกษารวมถึงผู้เข้าแสดงผลงาน
แสดงรายละเอียดข้อมูลสำคัญของอุปกรณ์เหล่านั้น โดยการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม [Download] แล้วนำแบบฟอร์มนี้
มาแสดงเพื่อลงทะเบียน ณ จุดรับลงทะเบียนอุปกรณ์หน้างาน โดยเริ่มรับลงทะเบียนในวันที่ 31 ม.ค. 54 ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป
***** อย่าลืมนะครับ!! เพื่อความสะดวกแก่ตัวท่านเอง อย่าลืมมาโหลดแบบฟอร์มไปกรอกกันนะครับ *****

สามารถ Download Poster Template ของโครงการ NSC13 และ YSC13 ได้แล้วครับ

ต้องขออภัยด้วยครับที่นำขึ้นเว็บล่าช้าไปนิด เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนสัญลักษณ์ของเนคเทคนิดหน่อย
จึงต้องขอเวลาในการปรับปรุงเล็กน้อย สำหรับ Poster Template ของโครงการ NSC13 และ YSC13
แต่ก้อเสร็จสิ้นลงแล้ว พร้อมให้ผู้เข้าแข่งขันของทั้งสองโครงการที่ผ่านการเข้ารอบ
สามารถ Download ได้แล้ว โดยเข้า Download ที่หน้าเว็บไซต์ของแต่โครงการในเมนูหัวข้อ Poster Template ครับ

ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดวันส่งผลงานของ NSC2011 และ YSC2011

เนื่องด้วยตามประกาศเดิมเกี่ยวกับกำหนดการส่งผลงานของโครงการ NSC2011 และ YSC2011
จากเดิมวันที่ 3 มกราคม 2554 แต่เนื่องจากในวันดังกล่าวเป็นวันหยุดชดเชย ทางคณะทำงานของโครงการทั้งสอง
จึงพิจารณาเลื่อนกำหนดส่งผลงานออกไปเป็นวันที่ 4 มกราคม 2554 แทน จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันครับ