กำหนดการพิธีมอบรางวัลและพิธีปิด

พิธีมอบรางวัลและพิธีปิด
มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๐
The Tenth Thailand ICT Contest Festival 2011
วันพฤหัสบดีที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.
ณ ห้องไอส์แลนด์ฮอลล์ ชั้น ๓ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ รามอินทรา กทม.

เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๕.๐๐ น.นักเรียน นิสิต นักศึกษา อาจารย์ ผู้ปกครอง แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชนลงทะเบียน
เวลา ๑๕.๐๐ น.ดร.วีระชัย  วีระเมธีกุล
 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประธานในพิธี
 เดินทางมาถึง ณ ห้องไอส์แลนฮอลล์ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์
เวลา ๑๕.๑๐ – ๑๕.๓๐ น.ดร.ทวีศักดิ์  กออนันตกูล
 ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 กล่าวรายงานและสรุปผลการจัดงาน
เวลา ๑๕.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทำพิธีมอบรางวัล
 และถ่ายรูปร่วมกับเยาวชนที่ชนะเลิศ
เวลา ๑๖.๓๐ - ๑๖.๔๕ น.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 กล่าวแสดงความยินดีและให้โอวาท
เวลา ๑๖.๔๕ – ๑๗.๐๐ น.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวปิดงาน
เวลา ๑๗.๑๐ น.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เดินทางกลับ เป็นอันเสร็จพิธี