กำหนดการพิธีเปิดการจัดงาน

พิธีเปิดงาน
มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๐
The Tenth Thailand ICT Contest Festival 2011
วันอังคารที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๑๕๕๔
เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
ณ ห้องไอส์แลนด์ฮอลล์ ชั้น ๓ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ รามอินทรา กทม.

เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.นักเรียน นิสิต นักศึกษา อาจารย์ ผู้ปกครอง แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชน ลงทะเบียน
เวลา ๑๔.๓๐ น.ดร.วีระชัย  วีระเมธีกุล
 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประธานในพิธี
 เดินทางมาถึง ณ ห้องไอส์แลนฮอลล์ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์
เวลา ๑๔.๔๐ – ๑๕.๐๐ น.ดร.ทวีศักดิ์  กออนันตกูล
 ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 กล่าวรายงานการจัดงาน
เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๕.๒๐ น.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวเปิดงาน
เวลา ๑๕.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เยี่ยมชมนิทรรศการ
 และผลงานของเยาวชนจากทั่วประเทศ และเดินทางกลับ เป็นอันเสร็จพิธี