ข้อมูลสถานที่จัดงาน

 

จัดงาน ณ ไอส์แลนด์ฮอลล์ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์

 

 ผังของไอส์แลนด์ฮอลล์

ผังงานภาพรวม Top View

ผังงานภาพรวม ISO View

ชื่อลานจอดรถและประตูทางเข้าศูนย์การค้า

ประตูทางเข้าออกศูนย์การค้าในแต่ละชั้น


แผนที่