ICT Contest 2012

โครงการ “เถ้าแก่น้อย S&T” (Young Technopreneur)

ข่าวสารจาก ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ สวทช.
โครงการ “เถ้าแก่น้อย S&T” (Young Technopreneur)

เปิดรับสมัครนิสิต นักศึกษา หรือบัณฑิต/มหาบัณฑิต ที่สนใจในสาขาซอฟต์แวร์
เทคโนโลยีสารสนเทศและสาขาเทคโนโลยีต่างๆ (อาหาร เคมีภัณฑ์ สิ่งแวดล้อม เครื่องจักรกลหรืออื่นๆ)
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบ่มเพาะนักศึกษา หรือบัณฑิตจบใหม่ ที่ต้องการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี
ให้สามารถบริหารจัดการธุรกิจได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน โครงการนี้เป็นการให้ความช่วยเหลือ
ในระยะเริ่มต้นของการดำเนินธุรกิจ ดูรายละเีอียดได้ที่ โครงการ “เถ้าแก่น้อย S&T”

ประกาศปิดให้บริการเว็บไซต์ www.fic.nectec.or.th

เนื่องด้วยเนคเทค ได้กำหนดดำเนินการปรับปรุงห้องศูนย์ข้อมูลของสำนักงานใหม่
ซึ่งจำเป็นต้องติดตั้งและยกย้ายสายสัญญาณและอุปกรณ์เครือข่ายหลักทั้งหมดจากห้องเดิม
และจะส่งผลให้บริการระบบ IT และการใช้งานทุกระบบ IT ภายในเนคเทคทั้งหมด
จึงขอแจ้งปิดบริการระบบ IT ของเว็บไซต์ FICS ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 3 ก.พ. 2555 เวลา 18.00 น.
จนถึงวันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 24.00 น. ครับ ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้าสู่การแข่งขันรอบที่สอง NLC12

ประกาศแล้วครับ สำหรับรายชื่อของผู้ที่ทำคะแนนจากรอบแรกและผ่านเข้าสู่รอบที่สอง
ของการแข่งขันระบบปฏิบัติการลินุกซ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 : NLC2012
โดยผู้เข้าแข่งขันทุกท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านเข้าสู่รอบที่สองได้ที่
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบสอง ทั้งนี้ จะแจ้งให้ผู้ที่ผ่านเข้ารอบทุกท่านทราบอีกครั้ง
สำหรับการเข้าทำการยืนยันเข้าร่วมรอบที่สอง ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของการแข่งขันครับ
http://nlc12.opentle.org/ ว่าจะสามารถเข้าทำการยืนยันได้เมื่อไหร่ อย่างไร
ติดตามการแจ้งข้อมูลข่าวสารได้ที่เว็บไซต์หลักของการแข่งขันหรือ
http://www.facebook.com/groups/nectecnlc/ ครับ

**** ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ผ่านเข้ารอบทุกท่านครับ****