ICT Contest 2013

ICT Contest 2013

คลิปวิดีโอกิจกรรม EYH 2013

มาแล้วครับ สำหรับคลิปวิดีโอกิจกรรมงาน EYH 2013
มาชมกันครับ ว่ามีใครอยู่ในคลิปวิดีโอนี้บ้าง
คลิกชมได้ตามลิงค์นี้เลยครับ [Video Clip]

ประกาศแล้วครับสำหรับรายชื่อโครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" ที่ได้รับทุนสนับสนุนพัฒนาผลงาน

ประกาศรายชื่อโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนพัฒนาผลงานต่อยอดในโครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่"
โดยสามารถเข้าตรวจสอบรายชื่อโครงการที่ [รายชื่อโครงการที่ได้รับทุน]
ขอให้หัวหน้าทีมเจ้าของผลงานที่ได้รับทุนสนับสนุนดังกล่าว
ทบทวน เงื่อนไขการให้ทุน ให้ชัดเจน พร้อมรายงานตัวเพื่อติดต่อขอรับทุนสนับสนุน
ได้ที่ ศูนย์ฯ ทาง e mail  ภายในวันที่ 9 เมษายน 2556 
เพื่อศูนย์ฯ จะได้ประสานงานจัดหาผู้เชี่ยวชาญเพื่อเป็นที่ปรึกษาให้แก่โครงการตลอดระยะเวลาการดำเนินโครงการฯ
หรือที่ e-mail: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุนทรี/คุณเจษฎา
โทร 02 564 6900 ต่อ 2326 ในวันและเวลาราชการครับ

รายชื่อโครงการที่ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 1 โครงการต่อกล้าให้เติบใหญ่ ประจำปี 2556


ประกาศรายชื่อโครงการที่ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 1 โครงการต่อกล้าให้เติบใหญ่ ประจำปี 2556 

[รายชื่อโครงการที่มีสิทธิ์ส่งข้อเสนอขอรับทุนสนับสนุน]

ขอให้ผู้มีสิทธิตามรายชื่อ ส่งรายละเอียดกิจกรรม แผนการดำเนินงานในการพัฒนาผลงานต่อยอด 

พร้อมแผนการใช้จ่ายงบประมาณในการพัฒนาผลงานโดยละเอียด 

มายัง งานพัฒนาวิชาชีพและเยาวชนไอที ทาง e mail: fics@nnet.nectec.or.th

ภายในวันที่ 18 มีนาคม 2556 หรือ e-mail: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุนทรี/คุณเจษฎา

โทร 02 564 6900 ต่อ 2326 ในวันและเวลาราชการ

เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการขยายขอบข่ายความรู้สู่ความคิดวิทยาศาสตร์ ปีที่ 5 (EYH 2013)

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ(เนคเทค)
ร่วมกับ บริษัทซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา
เปิดรับสมัคร โครงการขยายขอบข่ายความรู้ความคิดวิทยาศาสตร์ ปีที่ 5
(Expanding Your Horizons Thailand 2013: EYH 2013)
ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ในวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2556 เวลา 08:30-16:30 น.
ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา
ซึ่งเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 8 มีนาคม 2556 โดยสามารถสมัครได้ที่ [ใบสมัคร Online]
จากนั้นสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ทางเว็บไซต์นี้ในวันที่ 11 มีนาคม 2556 เวลา 15.00 น. คะ

ประกาศเกี่ยวกับการรับเงินรางวัล

 

ประกาศย้ำกันอีกครั้งสำหรับขั้นตอนในการรับเงินรางวัล พร้อมทั้งการจัดเตรียมเอกสาร
ว่ามีขั้นตอนในการดำเนินอย่างไร โดยสามารถเข้าดูรายละเอียดของทั้งโครงการ NSC 2013
และโครงการ YSC 2013 ได้ที่ การรับเงินรางวัลรอบชิงชนะเลิศ  หรือที่ประกาศไว้นานแล้ว
ของโครงการ NSC 2013 ที่ คู่มือรอบชิงชนะเลิศ หัวข้อ "การรับเงินรางวัล"
และของโครงการ YSC 2013 ที่ คู่มือรอบชิงชนะเลิศ หัวข้อ "การรับเงินรางวัล" เช่นเดียวกันครับ
ทั้งนี้ ทีมงานจะดำเนินการเบิกจ่ายเงินรางวัลให้ท่านก็ต่อเมื่อท่านส่งเอกสารมาครบถ้วน ถูกต้อง
แล้วเท่านั้น โดยจะโอนเงินเข้าตามหมายเลขบัญชีที่ได้ส่งเอกสารมาครับ
ซึ่งสามารถตรวจสอบสถานะของการเอกสารการรับเงินรางวัลได้ที่ สถานะเอกสารการรับเงินรางวัล
และกระบวนการในการเบิกจ่ายจะเริ่มนับจากได้รับเอกสารถูกต้องครบถ้วนแล้ว
ประมาณ 15 วันทำการเป็นอย่างน้อยครับ ดังนั้น หากท่านใดส่งเอกสารมาแล้ว
รบกวนอดใจรออีกสักนิด และนำสมุดบัญชีไปอัพเดทข้อมูลหลังจากเวลาที่แจ้งครับ
*** ขออภัยไว้ ณ โอกาสนี้ หากกระบวนการในการดำเนินการล่าช้ากว่ากำหนด ***