ตารางกิจกรรมภายในงาน

วันที่จัดงาน : จัดขึ้นระหว่างวันอังคารที่ 12 - วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556

สถานที่จัด : ณ หอประชุมมหิศร อาคารเอสซีบีพาร์ค ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

สถานที่ตั้้ง : เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

 
กิจกรรมภายในงานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12

วันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2556

ณ หอประชุมมหิศร SCB Park Plaza ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ (รัชโยธิน) กรุงเทพมหานคร

วัน เวลา NSC YSC YECC/eCamp Thailand CodeJom เวทีใหญ่ กิจกรรมพิเศษ

ณ บูธนิทรรศการ NSC ณ บูธนิทรรศการ YSC ณ ลานกิจกรรม YECC ณ เวทีใหญ่

12 กุมภาพันธ์ 2556 08.00-09.00 น. ลงทะเบียน ลงทะเบียน ลงทะเบียน ลงทะเบียน การแข่งขันโค้ดจม รอบชิงชนะเลิศ


09.00-10.00 น. จัดแสดงผลงาน จัดแสดงผลงาน กิจกรรมประกอบวงจร ทดสอบทฤษฎี และตอบคำถาม การแข่งขันโค้ดจม ครั้งที่ 3 ณ เวทีใหญ่


10.00-11.00 น. คณะกรรมการตัดสินผลงาน


11.00-12.00 น.


12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหาร พิธีมอบรางวัล


13.00-14.00 น. การแข่งขัน
กิจกรรมประชาสัมพันธ์


14.00-15.00 น. พิธีเปิดงานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 ณ เวทีใหญ่


15.00-16.00 น.


16.00-17.00 น. จัดแสดงผลงาน คณะกรรมการตัดสินผลงาน การแข่งขัน และส่งผลงาน ครั้งที่ 1
กิจกรรมประชาสัมพันธ์


17.00-18.00 น.18.00-19.00 น.

13 กุมภาพันธ์ 2556 08.00-09.00 น. ลงทะเบียน ลงทะเบียน ลงทะเบียน
กิจกรรมประชาสัมพันธ์ การตัดสินการแข่งขัน BEST 2013 ภายใต้โครงการ NSC 2013

09.00-10.00 น. จัดแสดงผลงาน จัดแสดงผลงาน กิจกรรมประกอบวงจร ทดสอบทฤษฎี และตอบคำถาม


10.00-11.00 น. คณะกรรมการตัดสินผลงาน


11.00-12.00 น.


12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหาร


13.00-14.00 น. การแข่งขัน และส่งผลงาน ครั้งที่ 2


14.00-15.00 น.


15.00-16.00 น.


16.00-17.00 น.


17.00-18.00 น. กิจกรรมนันทนาการ ณ เวทีใหญ่


18.00-19.00 น.
14 กุมภาพันธ์ 2556 07.30-08.00 น.

ลงทะเบียน
08.00-09.00 น. ลงทะเบียน ลงทะเบียน นำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการ ณ เวทีใหญ่
การตัดสิน YECC
รอบชิงชนะเลิศ
แนะนำโครงการต่อกล้าให้เติบใหญ่ ณ ห้องประชุม ก้าวใหม่ 1 ชั้น 3 ศูนย์ฝึกอบรมSCB

09.00-10.00 น. จัดแสดงผลงาน จัดแสดงผลงาน


10.00-11.00 น.


11.00-12.00 น.


12.00-13.00 น.13.00-14.00 น. ประจำ ณ ลานกิจกรรม
กิจกรรมประชาสัมพันธ์


14.00-15.00 น.15.00-16.00 น. พิธีมอบรางวัล
พิธีปิดงานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 ณ เวทีใหญ่16.00-17.00 น.


17.00-18.00 น. เก็บวัสดุอุปกรณ์ และรื้อถอนบูธนิทรรศการ


18.00-19.00 น.หมายเหตุ: กิจกรรมและช่วงเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม