สถานะเอกสารการรับเงินรางวัล

18-04-2013
หมายเหตุ :
1. เมื่อเข้ามาตรวจสอบสถานะ หากเอกสารไม่ครบถ้วน (จะปรากฏเป็นตัวหนังสือสีแดงในช่องเอกสารนั้นๆ) ให้รีบดำเนินการจัดส่งมาใหม่โดยด่วนครับ
                2. เจ้าหน้าที่จะดำเนินการทำเรื่องเบิกจ่ายเงินรางวัลให้เมื่อได้รับเอกสารครบถ้วนถูกต้องแล้วเท่านั้น และจะใช้เวลาดำเนินการอย่่างน้อย 15 วันทำการครับ
                3. ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับเอกสารการรับเงินรางวัลได้ที่เบอร์ 02-5646900 ต่อ 2328 ในวันและเวลาราชการ


สถานะเอกสารประกอบการรับเงินรางวัล

โครงการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 (NSC 2013)

รายนามโครงการที่ได้รับรางวัล เอกสารประกอบการรับเงินรางวัล หมายเหตุ การโอนเงิน

สำเนาบัตร ปปช. สำเนาบัญชีธนาคาร วันที่ได้รับ

โปรแกรมเพื่อความบันเทิง กลุ่มนิสิต นักศึกษา (18 โครงการ)

ที่ รหัส โครงการ ผลการตัดสิน เงินรางวัล


16 15p11s0017 ข้าจะวิ่งส่งสาส์นจนถึงกรุงศรี รางวัลที่ 1 60,000 ถูกต้อง ถูกต้อง 12-03-2013

โอนเงินแล้ว

3 15p11c0149 ไดโนมอน รางวัลที่ 2 40,000 ถูกต้อง
ถูกต้อง
20-02-2013

โอนเงินแล้ว

5 15p11c0171 มหัศจรรย์อาณาจักรแมลง : ผจญภัย รางวัลที่ 3 20,000 ถูกต้อง ถูกต้อง 27-02-2013

โอนเงินแล้ว

10 15p11i0018 เกมเรือยาวเรซซิ่ง รางวัลชมเชย 10,000 ถูกต้อง ถูกต้อง 21-03-2013  
โอนเงินแล้ว

14 15p11n0139 โปรแกรมประยุกต์จำลองเครื่องดนตรีขิม รางวัลชมเชย 10,000 ถูกต้อง
ถูกต้อง
21-02-2013

โอนเงินแล้ว

โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ กลุ่มนิสิต นักศึกษา (12 โครงการ)

ที่ รหัส โครงการ ผลการตัดสิน เงินรางวัล


21 15p12c0407 รีดด์-อัพ: โปรแกรมแปลงประโยคภาษาอังกฤษให้อ่านง่ายสำหรับผู้ฝึกฝนการอ่าน รางวัลที่ 1 60,000 ถูกต้อง ถูกต้อง 05-03-2013

โอนเงินแล้ว

30 15p12w0002 ระบบสื่อการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับผู้เริ่มต้น รางวัลที่ 2 40,000 ถูกต้อง ถูกต้อง 01-03-2013

โอนเงินแล้ว

24 15p12i0013 ฟังพูดอ่านภาษาอังกฤษแสนสนุกสำหรับคุณหนูๆ รางวัลที่ 3 20,000 ถูกต้อง ถูกต้อง 05-03-2013

โอนเงินแล้ว

19 15p12c0210 ขลุ่ยจ๋า: เกมเพื่อการเรียนรู้ขลุ่ยเพียงออบนแท็บเล็ตระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ รางวัลชมเชย 10,000 ถูกต้อง ถูกต้อง 22-03-2013

โอนเงินแล้ว

28 15p12n0237 เกมส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่องสำนวน สุภาษิต และคำพังเพย รางวัลชมเชย 10,000 ถูกต้อง
ถูกต้อง
21-02-2013

โอนเงินแล้ว

โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ กลุ่มนิสิต นักศึกษา (7 โครงการ)

ที่ รหัส โครงการ ผลการตัดสิน เงินรางวัล


37 15p13w0006 เครื่องจดบันทึกแบบพกพาสำหรับผู้พิการทางสายตา รางวัลที่ 1 60,000 ถูกต้อง
ถูกต้อง
20-02-2013

โอนเงินแล้ว

36 15p13n0183 ระบบสื่อสารผ่านการกระพริบตาของผู้ป่วยอัมพาต รางวัลที่ 2 40,000 ถูกต้อง
ถูกต้อง
01-03-2013

โอนเงินแล้ว

31 15p13c0163 โทรศัพท์มือถืออัจฉริยะสำหรับผู้พิการทางสายตา รางวัลที่ 3 20,000 ถูกต้อง ถูกต้อง 27-02-2013

โอนเงินแล้ว

32 15p13c0293 โปรแกรมสังเคราะห์เสียงจากการรู้จำอักขระทางภาพ รางวัลชมเชย 10,000 ถูกต้อง ถูกต้อง 05-03-2013

โอนเงินแล้ว

34 15p13c0419 ระบบควบคุมคอมพิวเตอร์ด้วยตาสำหรับผู้พิการอัมพาต รางวัลชมเชย 10,000


โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มนิสิต นักศึกษา (16 โครงการ)

ที่ รหัส โครงการ ผลการตัดสิน เงินรางวัล


41 15p14c0360 ระบบช่วยแพทย์รังสี รางวัลที่ 1 60,000 ถูกต้อง
ถูกต้อง
26-02-2013

โอนเงินแล้ว

40 15p14c0323 มองตามฉันนะ : ระบบถ่ายทอดการมองเห็นของดวงตาพร้อมโฟกัสอัตโนมัติ รางวัลที่ 2 40,000 ถูกต้อง
ถูกต้อง
06-03-2013

โอนเงินแล้ว

53 15p14s0069 การวิเคราะห์การเคลื่อนที่ของกลุ่มเมฆ และทิศทางพายุโดยวิธีการออพติคัลโฟลว์ รางวัลที่ 3 20,000 ถูกต้อง ถูกต้อง 08-03-2013

โอนเงินแล้ว

47 15p14i0172 ไวท์บอร์ดอัจฉริยะ รางวัลชมเชย 10,000 ถูกต้อง ถูกต้อง 05-03-2013

โอนเงินแล้ว

52 15p14n0274 แผนที่สนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการคาดการณ์อาชญากรรม เมืองเชียงใหม่ รางวัลชมเชย 10,000 ถูกต้อง ถูกต้อง 21-03-2013

โอนเงินแล้ว

โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับลินุกซ์ กลุ่มนิสิต นักศึกษา (3 โครงการ)

ที่ รหัส โครงการ ผลการตัดสิน เงินรางวัล


54 15p15c0410 โปรแกรมสำหรับสร้างสรรค์ผลงานภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ รางวัลที่ 2 40,000 ถูกต้อง
ถูกต้อง 08-03-2013

โอนเงินแล้ว

56 15p15s0055 ระบบตรวจตราฮอว์คอาย รางวัลที่ 2 40,000 ถูกต้อง ถูกต้อง 12-03-2013

โอนเงินแล้ว

55 15p15i0262 ธรรมะโรบอท รางวัลชมเชย 10,000


โปรแกรมเพื่อความบันเทิง กลุ่มนักเรียน (11 โครงการ)

ที่ รหัส โครงการ ผลการตัดสิน เงินรางวัล


63 15p21e0200 ตำนานเทพเจ้าดินสอ รางวัลที่ 1 60,000 ถูกต้อง ถูกต้อง 21-03-2013

โอนเงินแล้ว

59 15p21c0264 บุญทิ้ง กลิ้งลงโลก รางวัลที่ 2 40,000 ถูกต้อง ถูกต้อง 01-03-2013

โอนเงินแล้ว

66 15p21n0231 เก็บหมากเก็บดิ รางวัลที่ 3 20,000


60 15p21c0269 เมืองการละเล่นไทย รางวัลชมเชย 10,000 ถูกต้อง ถูกต้อง 01-03-2013

โอนเงินแล้ว

62 15p21e0096 ศึกมหาเวทย์ประชันทาโร่ รางวัลชมเชย 10,000 ถูกต้อง ถูกต้อง 21-03-2013
67 15p21s0056 โลกอ้วน รางวัลชมเชย 10,000


โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ กลุ่มนักเรียน (18 โครงการ)

ที่ รหัส โครงการ ผลการตัดสิน เงินรางวัล


84 15p22w0034 สื่อการเรียนการสอน เรื่อง ผังงานสำหรับการเขียนโปรแกรม รางวัลที่ 1 60,000 ถูกต้อง ถูกต้อง 01-03-2013

โอนเงินแล้ว

85 15p22w0048 แอดเว็นเจอร์ อิน เดอะ ทาวน์ 2 รางวัลที่ 2 40,000 ถูกต้อง
ถูกต้อง
26-02-2013

โอนเงินแล้ว

79 15p22n0174 การผจญภัยในดินแดนเด้งดึ๋งกับดึ๋งดั๋งและผองเพื่อน รางวัลที่ 3 20,000


68 15p22c0262 กู้วิกฤตโลกไซเบอร์ รางวัลชมเชย 10,000 ถูกต้อง ถูกต้อง 01-03-2013

โอนเงินแล้ว

80 15p22n0196 ตะลุยเคมีพื้นฐาน รางวัลชมเชย 10,000


โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน กลุ่มนักเรียน (11 โครงการ)

ที่ รหัส โครงการ ผลการตัดสิน เงินรางวัล


86 15p23c0002 เคียว: โปรแกรมพัฒนานิตยสารบน HTML5 รางวัลที่ 1 60,000 ถูกต้อง ถูกต้อง

27-02-2013


โอนเงินแล้ว

95 15p23w0012 กระดาษทดอัจฉริยะ ; สามารถคิดคำนวณได้โดยรับข้อมูลเป็นลายมือผู้ใช้ รางวัลที่ 2 40,000 ถูกต้อง ถูกต้อง 01-03-2013

โอนเงินแล้ว

96 15p23w0015 แอพพลิเคชั่นช่วยการใช้งานสมาร์ทโฟนสำหรับผู้พิการทางสายตาบนระบบปฏิบัติการณ์แอนดรอยด์ รางวัลที่ 3 20,000 ถูกต้อง ถูกต้อง 01-03-2013

โอนเงินแล้ว

88 15p23c0202 โปรแกรมหาค่าที่เหมาะสมที่สุดในการปรับแต่งไม้เทนนิสสำหรับแต่ละบุคคล รางวัลชมเชย 10,000 ถูกต้อง ถูกต้อง 12-03-2013
  โอนเงินแล้ว

94 15p23s0016 การพยากรณ์ฝนด้วยวิธีการประมวลผลภาพโดยใช้ชุดข้อมูลภาพจากดาวเทียมและชุดข้อมูลภาพเวอร์ติซิตี้ รางวัลชมเชย 10,000 ถูกต้อง ถูกต้อง 22-03-2013

โอนเงินแล้ว

Environment App Contest (5 โครงการ)

ที่ รหัส โครงการ ผลการตัดสิน เงินรางวัล


97 15p31c0164 ระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยภายในอุทยานป่าไม้ รางวัลที่ 1 60,000 ถูกต้อง ถูกต้อง 05-03-2013

โอนเงินแล้ว

98 15p31c0484 ระบบประมวลผลและจัดการข้อมูลข่าวสารจากเครือข่ายสังคมออนไลน์ในช่วงภัยพิบัติ รางวัลที่ 2 40,000 ถูกต้อง ถูกต้อง 05-03-2013

โอนเงินแล้ว

99 15p31i0203 ระบบรายงานสถานการณ์และขอความช่วยเหลือฉุกเฉินในสถานการณ์อุทกภัยผ่านเครือข่ายแอด ฮ็อก รางวัลที่ 3 20,000 ถูกต้อง ถูกต้อง 06-03-2013

โอนเงินแล้ว

101 15p31s0027 คาร์บอนคุง ไลฟ์ รางวัลชมเชย 10,000 ถูกต้อง ถูกต้อง 12-03-2013

โอนเงินแล้ว

Mobile Application (18 โครงการ)

ที่ รหัส โครงการ ผลการตัดสิน เงินรางวัล


107 15p32e0223 ฝึกลากเส้น รางวัลที่ 2 40,000 ถูกต้อง
ถูกต้อง
26-02-2013

โอนเงินแล้ว

118 15p32w0023 GuideMyTour: แอพพลิเคชั่นนำทางด้วยการผสมผสานแผนที่ส่วนบุคคล กับเทคโนโลยี Augmented reality และพิกัดดาวเทียมบนระบบปฏิบัติการ Android รางวัลที่ 2 40,000 ถูกต้อง ถูกต้อง 05-03-2013

โอนเงินแล้ว

110 15p32i0078 จับคอร์ดไม่ต้องง้อใคร รางวัลที่ 3 20,000 ถูกต้อง ถูกต้อง 08-03-2013

โอนเงินแล้ว

112 15p32i0218 โปรแกรมวิทยุสื่อสารบนโทรศัพท์เคลื่อนที่บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ รางวัลชมเชย 10,000 ถูกต้อง ถูกต้อง 11-03-2013
  โอนเงินแล้ว

116 15p32n0220 เกมไพ่บนอุปกรณ์แอนดรอยด์หลายๆเครื่อง เชื่อมต่อโดยบลูทูธ รางวัลชมเชย 10,000 ถูกต้อง ถูกต้อง 22-03-2013

โอนเงินแล้ว

119 15p32w0062 เรทเอ็กซ์: โปรแกรมประยุกต์บนระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อสนับสนุนการออกกำลังกาย รางวัลชมเชย 10,000 ถูกต้อง
ถูกต้อง
21-02-2013

โอนเงินแล้ว

BEST 2013 : Thai Character Recognition Contest (5 โครงการ)

ที่ รหัส โครงการ ผลการตัดสิน เงินรางวัล


123 15p33n0254 การรู้จำอักษรภาษาไทยโดยใช้วิธีซัพพอร์ตเวคเตอร์แมชชีน รางวัลที่ 1 60,000 ถูกต้อง ถูกต้อง 27-02-2013

โอนเงินแล้ว

120 15p33c0179 การรู้จำตัวอักษรภาษาไทยด้วยลักษณะที่ปรับปรุงจากฮีสโตรแกรมออฟโอเรียนเต็ดกราเดียน รางวัลที่ 2 40,000 ถูกต้อง ถูกต้อง 27-02-2013

โอนเงินแล้ว

122 15p33n0022 โครงการตรวจสอบรู้จำอักษรภาษาไทยอย่างมีประสิทธิภาพ รางวัลที่ 3 20,000 ถูกต้อง
ถูกต้อง 27-02-2013

โอนเงินแล้ว

121 15p33c0680 การรู้จำตัวอักษรภาษาไทยโดยใช้ตัวอธิบายคุณลักษณะ รางวัลชมเชย 10,000


124 15p33w0061 วิธีรู้จำอักขระภาพโดยการผสมเทคนิดการประมวลผลภาพและการเรียนรู้ด้วยเครื่อง รางวัลชมเชย 10,000 ถูกต้อง ถูกต้อง 28-03-2013

โอนเงินแล้ว

สื่อบทเรียนสำหรับระบบการเรียนรู้ออน์ไลน์ กลุ่มครู อาจารย์ (4 โครงการ)

ที่ รหัส โครงการ ผลการตัดสิน เงินรางวัล


127 15p41i0211 บทเรียนออนไลน์ตรีโกณมิติ รางวัลที่ 2 40,000 ถูกต้อง
ถูกต้อง
20-02-2013

โอนเงินแล้ว

126 15p41i0057 สื่อมัลติมีเดียและเกมการศึกษา เรื่อง ประชาคมอาเซียน รางวัลที่ 3 20,000 ถูกต้อง
ถูกต้อง
21-02-2013

โอนเงินแล้ว

128 15p41n0127 library บนพื้นฐานข้อมูลทางฟิสิกส์ในธรรมชาติ รางวัลที่ 3 20,000 ถูกต้อง
ถูกต้อง 27-02-2013

โอนเงินแล้ว

125 15p41i0053 โครงสร้างข้อมูลแบบกราฟ รางวัลชมเชย 10,000 ถูกต้อง
ถูกต้อง
27-02-2013

โอนเงินแล้ว
 

 


สถานะเอกสารประกอบการรรับเงินรางวัล

การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 15 (YSC 2013)

รายนามโครงงานที่ได้รับรางวัล เอกสารประกอบการรับเงินรางวัล หมายเหตุ การโอนเงิน

สำเนาบัตร ปปช. สำเนาบัญชีธนาคาร วันที่ได้รับ

ที่ รหัส โครงงาน ผลการตัดสิน เงินรางวัล


1 Y13ICSC001 การประยุกต์ใช้เจเนติกอัลกอริทึมช่วยในการปรับปรุงการรู้จำตัวอักษรออนไลน์โดยใช้โครงข่ายประสาทเทียมแบบ PHIA อันดับ 1 60,000 ถูกต้อง
ถูกต้อง
20-02-2013

โอนเงินแล้ว

13 Y13IEVC001 การศึกษาประสิทธิภาพของดินฟอกสีที่ใช้แล้วจากกระบวน
การฟอกสีน้ำมันปาล์มในการดูดซับโลหะทองแดง
อันดับ 1 60,000 ถูกต้อง ถูกต้อง 01-03-2013

โอนเงินแล้ว

22 Y13TPLC016 การศึกษาผลของ ความชื้นสัมพัทธ์ ขนาดของแรง และ จำนวนเส้นขนสัมผัส ต่อการหุบใบของต้นกาบหอยแครงชนิด Dionaea muscipula เพื่อใช้ประยุกต์สร้างและพัฒนานวัตกรรมมือกล VFT 1852 อันดับ 1 60,000 ถูกต้อง ถูกต้อง 01-03-2013

โอนเงินแล้ว

40 Y13TPLIU11 การศึกษารูปแบบการจัดการระดับน้ำ ที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโต ผลผลิตและคุณภาพของข้าวพันธุ์ชัยนาท 1 อันดับ 2 40,000 ถูกต้อง ถูกต้อง 26-02-2013

โอนเงินแล้ว

32 Y13TCHIU03 พลาสติกจากใบยางพารา อันดับ 2 40,000 ถูกต้อง
ถูกต้อง
20-02-2013

โอนเงินแล้ว

34 Y13TCHN110 มหัศจรรย์ของถ่านลิกไนต์คุณภาพต่ำ (ลีโอนาไดต์) กับการปรับปรุงคุณภาพน้ำเสีย อันดับ 2 40,000 ถูกต้อง
ถูกต้อง
08-03-2013

โอนเงินแล้ว

19 Y13TEVS010 ความลับในรังมดแดง(ลักษณะและพฤติกรรมของแมงมุมมดแดงในจังหวัดสุราษฎร์ธานี) อันดับ 3 20,000 ถูกต้อง ถูกต้อง 15-03-2013

โอนเงินแล้ว

12 Y13TENS011 เครื่องหว่านเมล็ดยางพารา อันดับ 3 20,000 ถูกต้อง ถูกต้อง 15-03-2013
โอนเงินแล้ว

7 Y13TENIU47 เครื่องถอนหัวมันสำปะหลังแบบพอเพียง อันดับ 3 20,000 ถูกต้อง ถูกต้อง 27-02-2013

โอนเงินแล้ว