IT Contest 2014

IT Contest 2014

การเตรียมตัวสำหรับลงทะเบียนอุปกรณ์สำหรับเข้างานมหกรรม IT 2014 และกรอกข้อมูลของผลงานโดยสังเขป

เนื่องจากในการจัดงานมหกรรมฯ ปีนี้ ได้มีการจัดเตรียมระบบตรวจสอบการนำคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง
และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ มาใช้ประกอบการแข่งขันและจัดแสดงผลงาน ที่มีความรัดกุมมากขึ้น ทั้งนี้ เพื่อความรวดเร็ว
และประหยัดเวลาในการลงทะเบียนอุปกรณ์ดังกล่าวข้างต้น ขอให้ผู้เข้าแข่งขัน อาจารย์ที่ปรึกษา รวมถึงผู้เข้าแสดงผลงาน
แสดงรายละเอียดข้อมูลสำคัญของอุปกรณ์เหล่านั้น โดยการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม [Download] แล้วนำแบบฟอร์มนี้
มาแสดงเพื่อลงทะเบียน ณ จุดรับลงทะเบียนอุปกรณ์หน้างาน
โดยเริ่มรับลงทะเบียนในวันที่ 11 มี.ค. 2557 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป
พร้อมกันนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการถ่ายทำภาพวิดีโอ
ในการจัดงานครั้งนี้ ทีมงานจึงได้จัดเตรียมแบบฟอร์มสำหรับการกรอกข้อมูล
ผลงานของผู้เข้าแข่งขันในแต่ละบูธ เพื่อใช้ประกอบการถ่ายทำ โดยขอให้ผู้เข้าแข่งขัน
ทุกๆ โครงการ/โครงงาน กรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม [NSC/YSC 2014 , YECC 2014] แล้วนำแบบฟอร์มนี้
ส่งยังบริเวณจุดลงทะเบียนภายในวันที่ 13 มี.ค. 2557 ก่อนเวลา 15.00 น.

***** อย่าลืมนะครับ!! เพื่อความสะดวกแก่ตัวท่านเอง อย่าลืมมาโหลดแบบฟอร์มไปกรอกกันนะครับ *****

ประกาศเปลี่ยนแปลงวันจัดงานมหกรรม IT 2014

ประกาศด่วน ! ครับ เนื่องด้วยเหตุการณ์การชุมนุมในกรุงเทพมหานครที่เกิดขึ้นในขณะนี้
ทางศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ พิจารณาเห็นว่า
อาจส่งผลกระทบต่อการเดินทางของผู้เข้าร่วมการแข่งขันเป็นจำนวนมาก
จึงขอเลื่อนการจัดงานรอบชิงชนะเลิศ
หรืองานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13
ออกไปเป็นระหว่างวันที่ 12-14 มีนาคม 2557
ณ หอประชุมมหิศร ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร


จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน และขออภัยในความไม่สะดวก