กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับระบบลงทะเบียน GENA
โปรดแจ้งชื่อโครงงาน ชื่อหัวหน้าโครงงาน รหัสโครงงานและพาสเวิร์ดที่ได้รับ ปัญหาที่เกิดขึ้น
ส่งมาที่

YSC17

YSC17

เลื่อนการประกาศผลข้อเสนอโครงงานที่ได้รับทุน YSC 2015

เลื่อนการประกาศผลข้อเสนอโครงงานที่ได้รับทุน YSC 2015
จากเดิมวันที่ 31 ตุลาคม 2557 เป็นวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557
เนื่องจากมีผู้สนใจส่งข้อเสนอโครงงานเข้ามาเป็นจำนวนมาก
ทำให้จำเป็นต้องใช้เวลาในการพิจารณาข้อเสนอโครงงานเพิ่มเติม และต้องขออภัยมา ณ ที่นี้
พร้อมกันนี้ ระบบ GENA สำหรับการลงทะเบียน Online
และแก้ไขข้อมูลหรือเข้าดูข้อมูลการสมัคร โครงการ YSC 2015 ปิดชั่วคราว
โดยสามารถใช้งานได้อีกครั้งภายหลังการประกาศผล
*** เนื่องจากปิดรับสมัครแล้วครับ
***

เปิดรับสมัครแล้วครับ กับการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 17 : YSC 2015

เปิดรับสมัครแล้วครับ สำหรับ "การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 17 : YSC 2015"
โดยนักเรียน นักศึกษาที่ให้ความสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์สาขาต่างๆ และอยากทำวิจัยค้นหาข้อมูลใหม่ๆ
สามารถเข้าดูรายละเอียดต่างๆ ในการสมัครได้ทางเว็บไซต์ของโครงการ หรือติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์ประสานงาน
ในภูมิภาคต่างๆ หรือที่ส่วนกลาง ตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ในเว็บไซต์ครับ
หรือติดตามความเคลื่อนไหวของ โครงการได้ที่ Facebook : YSC Thailand

โปรดทำการลงทะเบียนเพื่อรับรหัสโครงการและอัพโหลดข้อเสนอโครงการในระบบออนไลน์ GENA
คลิกที่รูปด้านล่างนี้เพื่อเข้าระบบลงทะเบียนครับ

ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2557