กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับระบบลงทะเบียน GENA
โปรดแจ้งชื่อโครงงาน ชื่อหัวหน้าโครงงาน รหัสโครงงานและพาสเวิร์ดที่ได้รับ ปัญหาที่เกิดขึ้น
ส่งมาที่

YSC17

YSC17

ประกาศผลรอบนำเสนอผลงาน (รอบรองชนะเลิศ) การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 17 (YSC 2015)

ประกาศผลรอบนำเสนอผลงาน (รอบรองชนะเลิศ)
การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 17 (YSC 2015)
ที่ผ่านการพิจารณา สามารถเข้าดูรายละเอียดแบบ PDF file ได้ที่นี่ [คลิก]
หรือในรูปแบบตารางตามแต่ละภูมิภาคได้ที่นี่
   1. ภาคกลาง มธ. ศูนย์รังสิต 2. ภาคเหนือ มน. 3. ภาคอีสาน มทส.
    4. ภาคอีสาน ม.อุบลฯ 5. ภาคใต้ ม.วลัยลักษณ์

สำหรับโครงงานที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศสามารถติดต่อรับเงินทุนสนับสนุน
ได้ที่ศูนย์ประสานงานภูมิภาค
ตามที่ศูนย์ประสานงานกำหนด

ส่วนรายละเอียดการเตรียมตัวสู่รอบชิงชนะเลิศจะได้ประกาศให้ทราบต่อไป
สำหรับโครงงานที่ผ่านได้รับทุนรอบสองสามารถติดต่อรับเงินทุนสนับสนุน
ได้ที่ศูนย์ประสานงานภูมิภาค
ตามที่ศูนย์ประสานงานกำหนด

กำหนดส่งมอบผลงานและรายงานฉบับสมบูรณ์ ของ การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 17 : YSC 2015

ประกาศเกี่ยวกับกำหนดส่งมอบผลงานและรายงานฉบับสมบูรณ์
ของ การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 17 : YSC 2015
*** ภายในวันที่ 30 มกราคม 2558 ***
และการตรวจพิจารณาผลงาน ระดับภูมิภาค
โดยทุกโครงงานที่ผ่านการพิจารณาในรอบแรกต้องมานำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการ
ตามกำหนดการของแต่ละศูนย์ประสานงานภูมิภาคที่แต่ละโครงงานสังกัด ดังนี้ [คลิก]
และสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของการประกวดโครงงาน YSC 2015
ได้ที่เว็บไซต์หลักของโครงการ หรือ Facebook ของการประกวดครับ

ประกาศผลข้อเสนอโครงงานที่ผ่านการพิจารณา การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 17 : YSC 2015

ประกาศผลข้อเสนอโครงงาน
การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์  ครั้งที่ 17 (YSC 2015) ที่ผ่านการพิจารณา
โดยสามารถดูรายชื่อโครงงานที่ผ่านการพิจารณาได้ที่นี่ [คลิก]
สำหรับโครงงานที่ผ่านการพิจารณา สามารถเริ่มพัฒนาโครงงานได้ตั้งแต่บัดนี้
จนถึงวันที่ 30 มกราคม 2558 โดยแต่ละศูนย์ประสานงานภูมิภาค
จะจัดพิธีมอบทุนและค่ายโครงงานวิทยาศาสตร์ ตามที่จะประกาศให้ทราบต่อไป
*** ยินดีด้วยกับโครงงานที่ผ่านการพิจารณาครับ ^__^ ***

เลื่อนการประกาศผลข้อเสนอโครงงานที่ได้รับทุน YSC 2015

เลื่อนการประกาศผลข้อเสนอโครงงานที่ได้รับทุน YSC 2015
จากเดิมวันที่ 31 ตุลาคม 2557 เป็นวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557
เนื่องจากมีผู้สนใจส่งข้อเสนอโครงงานเข้ามาเป็นจำนวนมาก
ทำให้จำเป็นต้องใช้เวลาในการพิจารณาข้อเสนอโครงงานเพิ่มเติม และต้องขออภัยมา ณ ที่นี้
พร้อมกันนี้ ระบบ GENA สำหรับการลงทะเบียน Online
และแก้ไขข้อมูลหรือเข้าดูข้อมูลการสมัคร โครงการ YSC 2015 ปิดชั่วคราว
โดยสามารถใช้งานได้อีกครั้งภายหลังการประกาศผล
*** เนื่องจากปิดรับสมัครแล้วครับ
***

เปิดรับสมัครแล้วครับ กับการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 17 : YSC 2015

เปิดรับสมัครแล้วครับ สำหรับ "การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 17 : YSC 2015"
โดยนักเรียน นักศึกษาที่ให้ความสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์สาขาต่างๆ และอยากทำวิจัยค้นหาข้อมูลใหม่ๆ
สามารถเข้าดูรายละเอียดต่างๆ ในการสมัครได้ทางเว็บไซต์ของโครงการ หรือติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์ประสานงาน
ในภูมิภาคต่างๆ หรือที่ส่วนกลาง ตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ในเว็บไซต์ครับ
หรือติดตามความเคลื่อนไหวของ โครงการได้ที่ Facebook : YSC Thailand

โปรดทำการลงทะเบียนเพื่อรับรหัสโครงการและอัพโหลดข้อเสนอโครงการในระบบออนไลน์ GENA
คลิกที่รูปด้านล่างนี้เพื่อเข้าระบบลงทะเบียนครับ

ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2557