ตารางกิจกรรมภายในงาน

วันที่จัดงาน : จัดขึ้นระหว่างวันพุธที่ 12 - วันศุกร์ที่ 14 มีนาคม 2557

สถานที่จัด : ณ หอประชุมมหิศร อาคารเอสซีบีพาร์ค ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

สถานที่ตั้้ง : เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

 กิจกรรมภายในงานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13

วันที่ 12-14 มีนาคม 2557

ณ หอประชุมมหิศร SCB Park Plaza ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ (รัชโยธิน) กรุงเทพมหานคร

วัน เวลา NSC YSC YECC/eCamp Thailand CodeJom เวทีใหญ่

ณ บูธนิทรรศการ NSC ณ บูธนิทรรศการ YSC ณ ลานกิจกรรม YECC ณ เวทีใหญ่

12 มีนาคม 2557 8.00-9.00 น. ลงทะเบียน ลงทะเบียน ลงทะเบียน
กิจกรรมประชาสัมพันธ์

9.00-10.00 น. จัดแสดงผลงาน จัดแสดงผลงาน กิจกรรมประกอบวงจร ทดสอบทฤษฎี และตอบคำถาม


10.00-11.00 น. คณะกรรมการตัดสินผลงาน


11.00-12.00 น.


12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหาร


13.00-14.00 น. การแข่งขัน


14.00-15.00 น. พิธีเปิดงานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 ณ เวทีใหญ่

15.00-16.00 น.

16.00-17.00 น. คณะกรรมการตัดสินผลงาน จัดแสดงผลงาน การแข่งขัน และส่งผลงาน ครั้งที่ 1
กิจกรรมประชาสัมพันธ์

17.00-18.00 น.


18.00-19.00 น.13 มีนาคม 2557 8.00-9.00 น. ลงทะเบียน ลงทะเบียน ลงทะเบียน ลงทะเบียน การแข่งขันโค้ดจม รอบชิงชนะเลิศ

9.00-10.00 น. จัดแสดงผลงาน จัดแสดงผลงาน กิจกรรมประกอบวงจร ทดสอบทฤษฎี และตอบคำถาม การแข่งขันโค้ดจม ครั้งที่ 4 ณ เวทีใหญ่

10.00-11.00 น. คณะกรรมการตัดสินผลงาน

11.00-12.00 น.

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหาร พิธีมอบรางวัล

13.00-14.00 น. การแข่งขัน และส่งผลงาน ครั้งที่ 2
กิจกรรมประชาสัมพันธ์
โครงการ “ต่อกล้าให้เติบใหญ่”


14.00-15.00 น.


15.00-16.00 น.


16.00-17.00 น.


17.00-18.00 น. กิจกรรมนันทนาการ ณ เวทีใหญ่

18.00-19.00 น.


14 มีนาคม 2557 7.30-8.00 น.

ลงทะเบียน8.00-9.00 น. ลงทะเบียน ลงทะเบียน นำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการ ณ เวทีใหญ่
การตัดสิน YECC รอบชิงชนะเลิศ

9.00-10.00 น. จัดแสดงผลงาน จัดแสดงผลงาน


10.00-11.00 น.


11.00-12.00 น.


12.00-13.00 น.


13.00-14.00 น. ประจำ ณ ลานกิจกรรม
กิจกรรมประชาสัมพันธ์

14.00-15.00 น.


15.00-16.00 น. พิธีมอบรางวัล
พิธีปิดงานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 ณ เวทีใหญ่


16.00-17.00 น.

17.00-18.00 น. เก็บวัสดุอุปกรณ์ และรื้อถอนบูธนิทรรศการ

18.00-19.00 น.

หมายเหตุ: กิจกรรมและช่วงเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม