การแข่งขัน "โค้ดจม" (Thailand Code Jom) ครั้งที่ 4

    

     การแข่งขันเขียนโปรแกรมที่เน้นความสามารถด้านความเร็วในการพัฒนา เป็นความพยายามหนึ่งที่จะทำให้การแข่งขันเขียนโปรแกรมมีความน่าตื่นเต้น และสามารถเข้าถึงได้จ้าผู้คนทั่วไป

     ผู้เข้าแข่งขันแต่ละทีม ทีมละไม่เกิน 3 คน จะเขียนโปรแกรมแก้ปัญหาโจทย์จำนวนหลายข้อ โดยระบบจะทยอยปล่อยโจทย์ให้กับผู้เข้าแข่งขัน จำนวนโจทย์ที่แต่ละทีมยังไม่สามารถแก้ได้ในแต่ละขณะเวลาจะเป็น "น้ำหนัก" ของทีมในเวลานั้นๆ และทีมจะ "จม" ลงไปในน้ำตามน้ำหนักที่มี ทีมที่จมลงไปมากกว่าระดับหนึ่งจะต้องออกจากการแข่งขัน การแข่งขันจะสิ้นสุดเมื่อเวลาหมด เหลือทีมเข้าแข่งขันที่ยังไม่ออกจากการแข่งขันเพียงทีมเดียว หรือโจทย์หมดและมีอย่างน้อยหนึ่งทีมที่ทำโจทย์ได้ครบทุกข้อ ทีมที่ชนะคือทีมที่ยังไม่ออกจากการแข่งขันที่มีน้ำหนักน้อยที่สุด เมื่อการแข่งขันสิ้นสุดลง

แนวคิดเบื้องต้น

 • การแข่งขันโค้ดจมเป็นการแข่งขันเขียนโปรแกรมที่เน้นความสามารถด้านความเร็วในการพัฒนา
 • การแข่งขันเป็นแบบทีม ทีมละไม่เกิน 3 คน แต่จะให้ใช้คอมพิวเตอร์ได้เพียงเครื่องเดียว ในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศทีมที่เข้าแข่งขันจะต้องเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ notebook มาเอง
 • ผู้เข้าแข่งขันแต่ละทีมจะเขียนโปรแกรมแก้ปัญหาโจทย์จำนวนหลายข้อ ระบบจะทยอยปล่อยโจทย์ให้กับผู้เข้าแข่งขัน
 • จำนวน โจทย์ที่แต่ละทีมยังไม่สามารถแก้ได้ในแต่ละขณะเวลา จะเป็น “น้ำหนัก” ของทีมในเวลานั้น ๆ และทีมจะ “จม” ลงไปในน้ำตามน้ำหนักที่มี
 • ทีมที่จมลงไปมากกว่าระดับหนึ่งจะต้องออกจากการแข่งขัน
 • การแข่งขันจะสิ้นสุดเมื่อเวลาหมด เหลือทีมเข้าแข่งขันที่ยังไม่ออกจากการแข่งขันเพียงทีมเดียว หรือโจทย์หมดและมีอย่างน้อยหนึ่งทีมที่ทำโจทย์ได้ครบทุกข้อ
 • ทีมที่ชนะคือทีมที่ยังไม่ออกจากการแข่งขันที่มีน้ำหนักน้อยที่สุด เมื่อการแข่งขันสิ้นสุดลง

ลักษณะของโจทย์และการตรวจคำตอบ

 • โจทย์จะระบุเงื่อนไข ตัวอย่างข้อมูลนำเข้าและตัวอย่างข้อมูลส่งออก
 • สำหรับโจทย์แต่ละข้อ ระบบจะมีข้อมูลชุดทดสอบที่เตรียมไว้จำนวนหนึ่ง ซึ่งจะสุ่มให้กับผู้เข้าแข่งขันเมื่อผู้เข้าแข่งขันต้องการส่ง
 • ผู้เข้าแข่งขันสามารถพัฒนาโปรแกรมเพื่อแก้ปัญหาด้วยภาษาใดก็ได้ เมื่อต้องการส่ง ผู้เข้าแข่งขันจะดาวน์โหลดข้อมูลนำเข้าชุดทดสอบจากระบบเพื่อนำไปป้อนเข้ากับ โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นในเครื่องของตัวเอง ผู้เข้าแข่งขันมีเวลา 5 นาทีในการส่งข้อมูลส่งออกจากโปรแกรมเพื่อให้ระบบตรวจความถูกต้อง
 • ผู้เข้าแข่งขันจะได้ข้อมูลชุดทดสอบชุดใหม่ ถ้าคำตอบที่ส่งไม่ถูกต้อง
 • จะมีการจำกัดจำนวนครั้งที่ผู้เข้าแข่งขันจะสามารถส่งคำตอบสำหรับโจทย์แต่ละข้อ
 • เวลาในการปล่อยโจทย์จะถูกควบคุมโดยผู้ดูแล

ระดับการแข่งขัน

 • การแข่งขันจะมีสองระดับคือระดับมัธยมและระดับทั่วไป

สนับสนุนโดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)

ดำเนินการโดย ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์