IT Contest 2015

IT Contest 2015

ประกาศผลการแข่งขันในเวทีระดับประเทศของงาน มหกรรม IT 2015

ในที่สุดเราก็ได้ผู้ชนะเลิศของการแข่งขันในเวทีระดับประเทศของงาน
"มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14"
ซึ่งในปีนี้ จัดขึ้น ณ ห้องไอส์แลนด์ฮอลล์ ชั้น 3 ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์
โดยรายชื่อของผู้ชนะเลิศในแต่ละโครงการการแข่งขันสามารถเข้าดูได้ที่
ผลการแข่งขันโครงการ NSC 2015 ผลการแข่งขันโครงการ YSC 2015
ผลการแข่งขันโครงการ YECC 2015
ยินดีด้วยกับผู้ชนะเลิศในทุกๆ โครงการและทุกๆ ผลงานนะครับ

เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมเสวนาพิเศษ "วัยรุ่นไทย ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล"