รูปแบบการจัดงาน

          "มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14" หรือ "Thailand IT Cnotest Festival 2015" ถือเป็นการรวมสุดยอดผลงานที่พัฒนาจากความรู้ ความสามารถของเยาวชนไทยจากทั่วประเทศ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป นำความรู้มาประยุกต์ใช้และพัฒนาผลงานที่สามารถนำมาใช้งานได้จริงและถ่ายทอด สู่สาธารณะชน
          สำหรับในปีนี้ งาน "มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย" จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-20 มีนาคม 2558 ณ ห้องไอส์แลนด์ ฮอลล์ ชั้น 3 ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร ประกอบไปด้วย การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย (NSC) การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (YSC) การแข่งขันประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (YECC) และโครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่"  นับว่าเป็นงานที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความสามารถของคนไทยในการพัฒนา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม

 

สนับสนุนโดย

                    

 

จัดโดย