แผนผังในการเดินทางเข้าออกพื้นที่ของการจัดงานในช่วงเวลาก่อนเปิดให้บริการของศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์

แผนผัง A
แผนผังด้านล่างนี้ แสดงเส้นทางการเดินทางเข้ายังบริเวณพื้นที่การจัดงาน ในช่วงเวลาก่อนการเปิดให้บริการศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์

สำหรับผู้ที่เดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะ และอยู่ใกล้เคียงเส้นทางเข้าด้านหน้าศูนย์การค้าฯ ฝั่งถนนรามอินทรา

 

------------------------------------------------------------------------------------

แผนผัง B
แผนผังด้านล่างนี้ แสดงเส้นทางการเดินทางเข้ายังบริเวณพื้นที่การจัดงาน ในช่วงเวลาก่อนการเปิดให้บริการศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์
สำหรับผู้ที่เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนบุคคล รวมทั้งเจ้าหน้าที่ และแขก VIP