แผนผังพื้นที่การจัดงาน และคูหาของการจัดงาน

สถานที่จัดงาน : หอประชุมมหิศร อาคาร SCB Park ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ถ.รัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

 

รูปแบบคูหา : สำหรับการจัดแสดงผลงานของการประกวดแข่งขันภายในการจัดงาน IT 2016