ขั้นตอนการลงทะเบียนเข้างาน และลงทะเบียนครุภัณฑ์สำหรับการเข้างาน

    เนื่องจากในการจัดงานมหกรรมฯ ปีนี้ ได้มีการจัดเตรียมระบบตรวจสอบการนำคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ มาใช้ประกอบการแข่งขันและจัดแสดงผลงาน ที่มีความรัดกุมมากขึ้น ทั้งนี้ เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียนอุปกรณ์ดังกล่าวข้างต้น ขอให้ผู้เข้าแข่งขัน อาจารย์ที่ปรึกษา รวมถึงผู้เข้าแสดงผลงาน แสดงรายละเอียดข้อมูลสำคัญของอุปกรณ์เหล่านั้นดังนี้ อุปกรณ์ที่ต้องลงทะเบียนได้แก่ Notebook, Netbook, PC Case, Monitor, Smart TV และ Projector โดยต้องระบุ Serial No. ของรายการอุปกรณ์นั้นๆ ด้วย โดยในปีนี้ ได้มีการกำหนดให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน โครงการ NSC YSC และ YECC จำเป็นต้องเข้าทำการลงทะเบียนครุภัณฑ์ที่จะนำเข้ามาใช้ประกอบการแข่งขันผ่านระบบลงทะเบียน Online ตามขั้นตอนด้านล่างนี้ครับ

หมายเหตุ:รณี Smart Phone, Mobile Phone, Tablet, Camera/Digital Camera ไม่ต้องลงทะเบียน

ขั้นตอน

รายละเอียด

ระบบจะทำการส่งเมลให้กับผู้เข้าแข่งขันโดยอัตโนมัติ โดยจะยึดเมลที่กรอกในระบบ GENA และเมลที่แจ้งมายังผู้ประสานงานโครงการนั้นๆ เป็นหลัก จากนั้นให้คลิกอ่านเมลที่ไดรับแจ้งเพื่อทำการกำหนดรหัสผ่าน

ร้องขอการกำหนดรหัสผ่าน

รับเมลสำหรับกำหนดรหัสผ่าน

กำหนดรหัสผ่าน

Login เข้าระบบ

คลิกปุ่ม Edit เพื่อทำการบันทึกอุปกรณ์ที่จะนำติดตัวมา

ระบบจะแสดงประเภทการแข่งขันที่เข้าร่วมประกวด ให้คลิกปุ่ม Next

บันทึกข้อมูลอุปกรณ์ที่จะนำติดตัวมาด้วย

เมื่อคลิกปุ่ม Confirm แล้วระบบจะทำการส่งเมลตอบรับกลับไป สามารถพิมพ์เพื่อมาลงทะเบียนหน้าได้