เตรียมพบกับสุดยอดผลงานเยาวชนด้านไอที วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ในงาน มหกรรม IT 2016


เตรียมพบกับสุดยอดของผลงานเยาวชนด้านไอที วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ได้ที่งาน "มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15"
ระหว่างวันที่ 15 - 17 มีนาคม 2559 เวลา 09.00-19.00 น.
ณ หอประชุมมหิศร อาคาร SCB Park ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ๋
ถ.รัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
 **** แล้วพบกันนะครับ ****