IT Contest 2017

IT Contest Festival 2017

ผลการแข่งขัน/ประกวด ของกิจกรรมต่างๆ ในงานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16: IT 2017


ในที่สุดเราก็ได้เยาวชนคนเก่งของแต่ละเวทีการแข่งขัน/ประกวด
สำหรับการจัดงานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16
ซึ่งได้มีการจัดงานในระหว่างวันที่ 15-17 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา

โดยสามารถเข้าดูรายละเอียดของผลการแข่งขัน/ประกวดได้ที่นี่ [คลิก]
ยินดีด้วยกับทุกๆ ผลงานที่ได้รับรางวัลนะครับ

ประกาศแจ้งเกี่ยวกับการลงทะเบียนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับนำเข้าในสถานที่จัดงาน

ขณะนี้ คณะทำงาน IT 2017 ได้ดำเนินการเปิดระบบลงทะเบียนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
สำหรับนำเข้าในสถานที่จัดงาน และได้ทำการส่งเมลแจ้งแก่ผู้เข้าประกวด/แข่งขัน
รวมถึงอาจารย์ที่ปรึกษาทุกท่าน ของทุกโครงการฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
เพื่อให้ผู้เข้าแข่งขันดำเนินการบันทึกข้อมูลอุปกรณ์ิอิเล็กทรอนิกส์ ที่จะนำเข้าในสานที่จัดงาน
สำหรับจัดแสดงผลงานต่อคณะกรรมการและผู้สนใจที่เข้าร่วมงาน
ดังนั้น รบกวนตรวจสอบอีเมล์ของท่านและดำเนินการตามข้อความที่ได้รับจากเมล์
ตั้งแต่วันนี้ (6 มีนาคม 2560) ถึงเวลา 24.00 น. ของวันที่ 10 มีนาคม 2560 นี้นะครับ
สามารถอ่านรายละเอียดขั้นตอนการลงทะเบียนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้ที่นี่ [คลิก]
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 02-5646900 ต่อ 2324-2329
ในวันและเวลาทำการของสำนักงานฯ ครับ

IT Contest 2017

เตรียมพบกับผลงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากไอเดียและการพัฒนาของเยาวชนไทย
ในงาน "มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16"