ตารางกิจกรรมภายในงาน

หมายเหตุ: กิจกรรมต่างๆ ภายในการจัดงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ทั้งนี้ สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ทางเว็บไซต์หลักของการจัดงาน
กิจกรรมภายในงานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16

วันที่ 15-17 มีนาคม 2560

ณ ไอส์แลนด์ฮอลล์ ชั้น 3 ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร

วัน เวลา NSC YSC YECC/eCamp (นักศึกษา) YECC/eCamp (นักเรียน) ต่อกล้าให้เติบใหญ่ เวทีใหญ่

ณ บูธนิทรรศการ NSC ณ บูธนิทรรศการ YSC ณ ลานกิจกรรม YECC ณ ลานกิจกรรม YECC ณ บูธต่อกล้าให้เติบใหญ่


15 มีนาคม 2560 8.00-9.00 น. ลงทะเบียน

9.00-10.00 น. จัดแสดงผลงาน จัดแสดงผลงาน จัดแสดงผลงาน กิจกรรมประกอบวงจร ทดสอบทฤษฎี และตอบคำถาม จัดแสดงผลงาน


10.00-11.00 น. คณะกรรมการตัดสินผลงาน คณะกรรมการตัดสินผลงาน

11.00-12.00 น.

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหาร

13.00-14.00 น. คณะกรรมการตัดสินผลงาน กิจกรรมประกอบวงจรฯ

14.00-15.00 น. พิธีเปิดงานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 ณ เวทีใหญ่

15.00-16.00 น.

16.00-17.00 น. คณะกรรมการตัดสินผลงาน จัดแสดงผลงาน คณะกรรมการตัดสินผลงาน กิจกรรมประกอบวงจร จัดแสดงผลงาน


17.00-18.00 น.

18.00-19.00 น.

16 มีนาคม 2560 8.00-9.00 น. ลงทะเบียน

9.00-10.00 น. จัดแสดงผลงาน จัดแสดงผลงาน คณะกรรมการตัดสินผลงาน กิจกรรมประกอบวงจร ทดสอบทฤษฎี และตอบคำถาม จัดแสดงผลงาน


10.00-11.00 น. คณะกรรมการตัดสินผลงาน

11.00-12.00 น.

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหาร

13.00-14.00 น. คณะกรรมการตัดสินผลงาน กิจกรรมทดสอบทฤษฎี
และตอบคำถาม
"โจทย์ใหม่ที่ท้าทายชาว NSC 2018" โดย คุณวศิน สินธุภิญโญ & คุณสันติพงศ์ ไทยประยูร

14.00-15.00 น. เสวนา "เปิดใจเหล่าผู้กล้าที่ได้ไปต่อ" (ถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากรุ่นพี่ที่ผ่านงานมหกรรม IT และสร้างชื่อเสียง/ต่อยอด ทั้งในและต่างประเทศ)

15.00-16.00 น.16.00-17.00 น. กิจกรรมร่วมสนุกบนเวที

17.00-18.00 น.


18.00-19.00 น.

17 มีนาคม 2560 8.00-9.00 น. ลงทะเบียน

9.00-10.00 น. จัดแสดงผลงาน จัดแสดงผลงาน จุดประกายสร้าง "แรงบันดาลใจจากพี่สู่น้อง" จัดแสดงผลงาน ลงทะเบียนลุ้นรับรางวัล

10.00-11.00 น. เสวนาพิเศษ เทคโนโลยีคือ หัวใจของเด็กไทยยุค 4.0 โดย
1. ดร.กษิติธร ภูภารดัย
2. คุณนวีน ปิติพรวิวัฒน์
3. คุณนัชชา โรจน์วิโรจน์


11.00-12.00 น. นำเสนอผลงาน

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหาร


13.00-14.00 น. ประจำ ณ ลานกิจกรรม

14.00-15.00 น. พิธีมอบรางวัล
พิธีปิดงานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 ณ เวทีใหญ่


15.00-16.00 น.

16.00-17.00 น.

17.00-18.00 น.

18.00-19.00 น. เก็บวัสดุอุปกรณ์ และรื้อถอนบูธนิทรรศการ