เส้นทางการเข้าสถานที่จัดงาน

ทางเดินเข้าศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ก่อนเวลาเปิดทำการ
จะเริ่มเข้าได้เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป ของระหว่างวันที่ 15-17 มีนาคม 2560เส้นทางสำหรับรถยนต์
กรณีจะเข้าจอดรถยนต์ภายในอาคารจอด ความสูงของรถยนต์ต้องไม่เกิน 1.9 เมตร