IT Contest 2017

เตรียมพบกับผลงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากไอเดียและการพัฒนาของเยาวชนไทย
ในงาน "มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16"