ตารางกิจกรรมภายในงาน

หมายเหตุ: 1. กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของการจัดงาน
                2. โปรดเผื่อเวลาในการเดินทาง เนื่องจากเส้นทางหลักในการเดินทางไปยังสถานที่จัดงาน มีการก่อสร้างเส้นทางรถไฟฟ้าหลายเส้นทาง
                3. *เวลาในการลงทะเบียน มีผลต่อการเข้าร่วมงานของผู้เข้าแข่งขันและอาจารย์ที่ปรึกษา ควรลงเวลาเข้า-ออกทุกครั้ง ในทุกวันที่เข้าร่วมการประกวด
กิจกรรมภายในงานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18

วันที่ 13-15 มีนาคม 2562

ณ ไอส์แลนด์ฮอลล์ ชั้น 3 ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร

วัน เวลา NSC YSC YECC ต่อกล้าให้เติบใหญ่ เวทีใหญ่

ณ บูธนิทรรศการ NSC ณ บูธนิทรรศการ YSC ปรเภทนักศึกษา
ณ ลานกิจกรรม YECC
ปรเภทนักเรียน
ณ ลานกิจกรรม YECC
ณ บูธต่อกล้าให้เติบใหญ่

13 มีนาคม 2562 08.00-09.00 น. ลงทะเบียนเข้างาน*

09.00-10.00 น. จัดแสดงผลงาน จัดแสดงผลงาน จัดแสดงผลงาน กิจกรรมตอบภาพวงจร จัดแสดงผลงาน


10.00-11.00 น. คณะกรรมการตัดสินผลงาน คณะกรรมการตัดสินผลงาน กิจกรรมบัดกรีและประกอบวงจร


11.00-12.00 น.


12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน


13.00-14.00 น. คณะกรรมการตัดสินผลงาน คณะกรรมการตัดสินผลงาน KidBright Tuk Tuk


14.00-15.00 น. พิธีเปิดงานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 ณ เวทีใหญ่

15.00-16.00 น.

16.00-17.00 น. คณะกรรมการตัดสินผลงาน คณะกรรมการตัดสินผลงาน
KidBright Tuk Tuk จัดแสดงผลงาน


17.00-18.30 น.


18.30-19.00 น. เตรียมตัวปิดคูหาจัดแสดงผลงาน และลงทะเบียนออกจากงาน*

14 มีนาคม 2562 08.00-09.00 น. ลงทะเบียนเข้างาน*

09.00-10.00 น. จัดแสดงผลงาน จัดแสดงผลงาน คณะกรรมการตัดสินผลงาน อิเล็กทรอกนิกส์พื้นฐาน จัดแสดงผลงาน


10.00-11.00 น. คณะกรรมการตัดสินผลงาน รู้จักอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์


11.00-12.00 น. ความรู้วงจรตรรกกะพื้นฐาน


12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน


13.00-14.00 น. คณะกรรมการตัดสินผลงาน ทดสอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์


14.00-15.00 น. kidBright Tuk Tuk Racing kidBright Tuk Tuk Racing 

15.00-16.00 น.

16.00-17.00 น.

17.00-18.30 น. จัดแสดงผลงาน18.30-19.00 น. เตรียมตัวปิดคูหาจัดแสดงผลงาน และลงทะเบียนออกจากงาน*

15 มีนาคม 2562 08.00-09.00 น. ลงทะเบียนเข้างาน*

09.00-10.00 น. จัดแสดงผลงาน จัดแสดงผลงาน จัดแสดงผลงาน นำเสนอผลงาน จัดแสดงผลงาน


10.00-11.00 น. Game Together


11.00-12.00 น.

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน


13.00-14.00 น. จัดแสดงผลงาน นำเสนอผลงาน


14.00-15.00 น. พิธีมอบรางวัล และพิธีปิดงานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 ณ เวทีใหญ่

15.00-16.00 น.

16.00-17.00 น.

17.00-18.30 น.

18.30-19.00 น. เก็บวัสดุอุปกรณ์ พร้อมรื้อถอนบูธนิทรรศการ และลงทะเบียนออกจากงาน*