การสมัครเข้าร่วมโครงการ

ผู้มิสิทธิ์รับมอบชุดเลนส์มิวอาย และส่งภาพเข้าประกวด
       โรงเรียนที่ได้รับสิทธิ์ในการรับมอบชุดเลนส์มิวอาย
           โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ "การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (Young Scientist Competition: YSC)"

       ผู้มีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวด
           นักเรียนมัธยมศึกษาจากโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (Young Scientist Competition: YSC)

วิธีการขอรับชุดเลนส์มิวอาย
     โรงเรียนที่มีสิทธิ์ในการรับมอบชุดเลนส์มิวอาย สนใจสามารถลงทะเบียน หรือ Download แบบฟอร์มขอรับชุดเลนส์มิวอาย ได้ที่นี่ [คลิก] หรือ Facebook Fanpage : MuEye. โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
     เงื่อนไข: โรงเรียนที่รับมอบ ชุดเลนส์มิวอาย ต้องส่งผลงานภาพถ่ายเข้าประกวดในโครงการฯ

วิธีการส่งภาพเข้าประกวด
    โครงการฯ เปิดรับภาพถ่ายตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 29 กุมภาพันธ์ 2559
     1) ผู้ส่งภาพเข้าประกวด สามารถโพสต์รูปบน Facebook Fanpage: MuEye. โดย ระบุชื่อ-นามสกุลจริง  ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ โรงเรียน และโครงการ YSC
     2) ผู้ที่มีความประสงค์จะส่งภาพเข้าประกวด จะต้องตั้งชื่อภาพ ระบุสถานที่ที่ถ่ายภาพ (ไม่จำกัดสถานที่) และคำอธิบายแนวความคิดไม่เกิน 2 บรรทัด ใต้ภาพด้วย
     หมายเหตุ: เงื่อนไขเพิ่มเติมตามกติกาการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "ชีวิตเล็กๆ ผ่านมิวอาย ตอน สิ่งมีชีวิตในน้ำ" สำหรับโครงการ "การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (Young Scientist Competition: YSC)"

เกณฑ์การตัดสินภาพที่ส่งเข้าประกวด
     ความสวยงาม                  40%
     เทคนิค                          30%
     คุณค่าทางวิทยาศาสตร์       20%
     การบรรยาย                     10%