newseed

เปิดรับสมัครเยาวชนส่งผลงานเข้าร่วมโครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" รุ่นที่ 6 ประจำปี 2561

ร่วมสร้างสรรผลงาน สานฝันนวัตกรรม  ปั้นผลงานให้เป็นดาว ก้าวไกลสู่อนาคตและธุรกิจ
สนใจกรอกใบสมัครให้ครบถ้วน สมัครได้แล้ววันนี้ ภายใน 3 วันหลังจากนำเสนอผลงานรอบที่สอง
ถ้าน้องสู้ หนทางข้างหน้ายังมี พี่ๆ ทีมงานต่อกล้าฯ รออยู่
สามารถเข้าอ่านรายละเอียดเงื่อนไขการรับสมัครและช่วงเวลาในการรับสมัครได้ที่นี่ [คลิก]
ก่อนคลิกกรอกใบสมัคร Online ที่ iCon ด้านล่างนี้ รบกวนอ่านรายละเอียด
และเงื่อนไขการรับสมัครก่อนนะครับ

ประกาศเรื่องการตอบรับยืนยันเข้าร่วมอบรมและการเตรียมตัวเข้าค่าย Workshop3

ประกาศ เรื่องการเตรียมตัว เข้าร่วมกิจกรรมตามกำหนดการของ โครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" รุ่นที่ 5
กับ ค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการโครงการสู่การนำไปใช้งานจริง
พร้อมด้วยการติดตามความก้าวหน้าในการพัฒนาต่อยอดผลงาน
และการ Coaching จากผู้เชี่ยวชาญ/Coach ประจำโครงการฯ (ค่าย Workshop 3)
ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2560 ณ ห้อง Auditorium บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
โดยผู้พัฒนาผลงานทุกทีม สามารถเข้ากรอกแบบตอบรับการเข้าร่วมค่ายได้ที่

ภายในเวลา 16.00 น. ของวันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2560 นี้
สามารถดูรายละเอียดเรื่องการเตรียมตัว และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้ที่นี่ [คลิก]
**** แล้วพบกันนะครับ ****

ประกาศ! เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการเข้าร่วมการอบรมในค่าย Workshop 2 โครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" รุ่นที่ 5 ประจำปี 2560

ในที่สุดเราก็ได้เยาวชนที่พร้อมจะร่วมพัฒนาศักยภาพและพัฒนาผลงานของตนเอง
จากเวทีการแข่งขัน ไปสู่ผู้ใช้งานได้จริง กับ 16 ผลงาน ที่ได้ตอบรับการยืนยันเข้าร่วม
โครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" รุ่นที่ 5 ประจำปี 2560 โดยสามารถเข้าดูรายชื่อผลงานได้ที่นี่ [คลิก]
พร้อมกันนี้ เตรียมพบกับ 
"การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการโครงการสู่การนำไปใช้งานจริง
พร้อมด้วยการ Coaching จากผู้เชี่ยวชาญและ Coach ประจำโครงการฯ (ค่าย Workshop 2)"
ระหว่างวันที่ 26 - 28 พฤษภาคม 2560 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
แล้วพบกันนะครับ เยาวชนชาวต่อกล้าให้เติบใหญ่ รุ่นที่ 5

ประกาศเรื่องการตอบรับยืนยันเข้าร่วมและการเตรียมตัวเข้าค่าย Workshop2

ขอแสดงความยินดีอีกครั้งกับเยาวชนโครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" รุ่นที่ 5 ประจำปี 2560
ผู้พัฒนาผลงานที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับทุนสนับสนุนพัฒนาต่อยอดผลาน
และเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของการเข้าร่วมโครงการฯ ดังนั้น ผู้พัฒนาผลงาน
ต้องเข้าร่วม "การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการโครงการสู่การนำไปใช้งานจริง
พร้อมด้วยการ Coaching จากผู้เชี่ยวชาญและ Coach ประจำโครงการฯ (ค่าย Workshop 2)"
ระหว่างวันที่ 26 - 28 พฤษภาคม 2560 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สามารถเข้าดูรายละเอียดของกำหนดการได้ที่นี่ [คลิก]
ทั้งนี้ รบกวนผู้พัฒนาผลงานกรอกแบบตอบรับเข้าร่วมค่าย Workshop2 เพื่อเป็นการยืนยันการเข้าร่วม
ภายในเวลา 16.00 น. ของวันที่ 10 พ.ค. 2560 โดยคลิกที่ภาพด้านล่างข้อความนี้ครับ
สามารถเข้าดูรายละเอียดของการเตรียมตัวเข้าอบรมฯ ได้ที่นี่ [คลิก]

***** แล้วพบกันนะครับ *****

ประกาศผลรายชื่อผลงานที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับทุนสนับสนุนพัฒนาต่อยอดผลงาน

ในที่สุดเราก็ได้ผลงานที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับทุนสนับสนุน
พัฒนาต่อยอดผลงาน โครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" รุ่นที่ 5 ประจำปี 2560
สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่ [คลิก] และจากนี้
ทีมผู้พัฒนาผลงานของทุกๆ ผลงานที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับทุนสนับสนุน
สามารถดำเนินการพัฒนาต่อยอดผลงานตามระยะเวลาที่โครงการฯ กำหนดได้เลยครับ
พร้อมกันนี้ รบกวนผู้พัฒนาผลงานของทุกทีม เตรียมตัวเข้าร่วมค่าย Workshop 2
ระหว่างวันที่ 26-28 พ.ค. 2560  นี้ ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร สวทช. จ.ปทุมธานี
โดยจะประกาศให้แจ้งยืนยันการเข้าร่วมให้ทราบอีกครั้งในวันพรุ่งนี้ ทางหน้าเว็บไซต์หลักของโครงการฯ

เพื่อนำผลงานที่เริ่มพัฒนาไปแล้วประมาณ 20-30% ตามที่เสนอไว้ใน Proposal
มาพบกับผู้เชี่ยวชาญ เพื่อขอคำแนะนำไปปรับปรุงและพัฒนาเพิ่มเติมกันได้เลยครับ
***** แล้วพบกันนะครับ *****