รายนามโครงการที่สมัครเข้าร่วมโครงการประจำปี 2557

 

รหัสต่อกล้าฯ โครงการ รหัสโครงการ ชื่อโครงการ สถาบันการศึกษา

001 YSC2014 Y14TPAIU02 กล้องจุลทรรศน์ขนาดเล็กที่มีประสิทธิภาพสูง โรงเรียนอนุกูลนารี

002 YSC2014 Y14TCHN013 การศึกษาสถาวะและคุณสมบัติของเพคตินที่สกับจากผักปลัง ฝักกระเจี๊ยบเขียว และการประยุกต์ใช้ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

003 NSC2014 16P21C0341 บุญอิ่มริมรั้ว (Boon-im, the restaurant) โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์คอนแวนต์

004 YSC2014 Y14TENIS64 เครื่องย้อมเส้นไหมด้วยเซลล์ไฟฟ้าเคมี (Silk Dyeing Machine using Electrochemical Cell) โรงเรียนสิรินธร จ.สุรินทร์

005 NSC2014 16P22S0040 มหัศจรรย์แห่งเนื้อเยื่อพืช โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

006 YSC2014 Y14TEVIS40 การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเส้นใบและสารเคลือบเส้นใยที่ใช้ในการกรองควันตะกั่วจากการบันกรี โรงเรียนสีคิ้ว “สวัสดิ์พดุงวิทยา”

007 NSC2014 16P13I0062 โปรแกรมช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาใช้งานสมาร์ทโฟนด้วยคำสั่งเสียงบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

008 NSC2014 16P31C0339 แอพพลิเคชันแนะนำแพ็กเกจทัวร์ต่างประเทศตรงใจผู้ใช้บนมือถือ (TripTab) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

009 NSC2014 16P23S0026 Shopping Planet โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

010 NSC2014 16P14C0309 ระบบแนะนำและประเมินกิจกรรมโดยการวิเคราะห์ข้อมูลเครือข่ายสังคมออนไลน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

011 NSC2014 16P13C0352 ChulaDAISY 2.0 Toward Error Free Automatic Audio book Generation จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

012 YSC2014 Y14TCHIU06 ยืดอายุไส้กรอกหมูด้วยสารแทนนินจากพืช โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม

013 YSC2014 Y14TYPAC001 เซ็นเซอร์วัดรังสีอัลตราไวโอเลตจากสารสีธรรมชาติ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

014 NSC2014 16P23I0040 ระบบลงทะเบียนชุมนุม โรงเรียนชุมแพศึกษา

015 YSC2014 Y14TENS014 การผลิตเส้นใยคอมโพสิตเพื่อกำจัดน้ำมันจากน้ำเสียในอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

016 YSC2014 Y14TENVC035 การเพิ่มประสิทธิภาพพลาสติกชีวิภาพ PLA ด้วยฟางข้าวและแกลบ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

017 YSC2014 Y14TPLN032 สมบัติการยึดติดของยางจากผลกาฝากเพื่อการนำไปใช้ปลูกติดกล้ากล้วยไม้บนต้นไม้ใหญ่ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์

018 YSC2014 Y14TPAC008 การพัฒนาฟิล์มบางตรวจจับกลิ่นโดยใช้สารสกัดคลอโรพิลล์ธรรมชาติ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

019 NSC2014 16P12E0090 Scavenger Hero “รวมพลังกำจัดขยะพิทักษ์โลก” โรงเรียนระยองวิทยาคม

020 YSC2014 Y14TENC016 การพัฒนาประสิทธิภาพการเคลื่อนที่ของแบบจำลอง AIR BOAT ด้วยตัวตรวจวัดค่าความเร็วเชิงมุม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

021 NSC2014 16P13C0361 ระบบนำทางภายในอาคารเพื่อช่วยเหลือผู้พิการทางสายตา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

022 YSC2014 Y12TCHIU12 น้ำกรดจากน้ำแช่ข้าวเพื่อการจัดตัวของน้ำยางพารา โรงเรียนสหราษฎร์สังสฤษดิ์

023 NSC2014 16P13IN0106 โปรแกรมรู้จำตัวอักษรไทย โดยใช้ภาพภ่ายบนอุปรกณ์พกพา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

024 YSC2014 Y14TPN046 ผลของการเคลือบผวด้วยน้ำยางจากต้นชะอมต่อคุณภาพผลส้มเขียวหวานในระหว่างการเก็บรักษา โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์

025 NSC2014 16P21S0028 มธุรสลือชา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

026 YSC2014 Y14TEVIU14 การดูดซับแก๊สคาร์บอนจากท่อไอเสียรถจักรยานยนต์โดยใช้ไส้กรองเส้นใยและแคลเซียมออกไซด์ โรงเรียนสหราษฎร์สังสฤษดิ์

027 NSC2014 16P31S0038 Personal Health Assistant มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

028 NSC2014 16P13W0020 พจนานุกรมสำหรับผู้พิการทางสายตา (Braille Dict) มหาวิทยาลัยมหิดล

029 NSC2014 16P23N0189 Scan To Buy (ซื้อง่ายด้วยคิวอาร์) โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

030 NSC2014 16P23I0080 ระบบป้องกันอัคคีภัยโดยใช้การตรวจจับไฟจากภาพวีดิโอ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

031 NSC2014 16P14W0077 ระบบการแสดงปริมาณการใช้ไฟฟ้าผ่านระบบเครือข่าย มหาวิทยาลัยมหิดล

032 NSC2014 16P11N0219 การพัฒนาเกมสามมิติประเภทแอ็กชันอาร์พีจีแบบมัลติแพลตฟอร์ม : เกมมอนสเตอร์อินไทยแลนด์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

033 NSC2014 16P12C0520 ระบบห้องเรียนอัจฉริยะ Magic Classroom จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

034 NSC2014 16P41N0229 4 Prac to learn (เรียนรู้การพูดออกเสียงและเขียนภาษา Eng ผ่าน tablet โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

035 NSC2014 16P21N0196 ม่อนม่อนซ่อนผ้า (MonMon hiding the hanky) โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

036 NSC2014 16P22N0126 องค์รักษ์พิทักษ์หัวใจ (H.I.B) โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

037 NSC2014 16P21N0222 เสน่ห์ขนมไทยฟิ้วฟึ้บปิ๊ปๆ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

038 NSC2014 16P14W0076 Media Beamer มหาวิทยาลัยมหิดล

039 NSC2014 16P12E0137 สนุกไปกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (FunVocab) มหาวิทยาลัยบูรพา

040 NSC2014 16P14E0035 เครื่องฝึกซ้อมกีฬา แบดมินต้น (Badminton Training System) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

041 NSC2014 16P21C0340 ตีล้อไปกับไก่คุง (KaiKung Delivery) โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์คอนแวนต์

042 NSC2014 16P13N0228 เบิกเนตร (Open Vision) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

043 NSC2014 16P14C0220 ระบบวิเคราะห์แบบพกพาสำหรับเครือข่ายตรวจวัดไร้สายหลายฮอปพร้อมการรองรับการระบุตำแหน่งแบบออฟไลน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

044 NSC2014 16P12C0374 ซอฟต์แวร์เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ในห้องเรียนแบบการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

045 NSC2014 16P13C0181 การพัฒนาแอพพลิเคชันภาษามือ 3 มิติบนไอโฟนสำหรับผู้พิการทางการได้ยิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

046 NSC2014 16P11C0551 มหัศจรรย์เมล็ดพันธุ์กู้โลก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

047 NSC2014 16P22C0347 ล่าขุมทรัพย์ไปกับแจ็ค (Jack find the treasure) โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์คอนแวนต์

048 NSC2014 16P22C0343 Zombio นายซอมบี้กับเคมีที่รัก โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์คอนแวนต์

049 NSC2014 16P23E0005 ระบบอัจฉริยะสำหรับจัดการอุปกรณ์และสื่อมัลติมีเดีย โรเรียนพนมสารคาม “พนมอดูลวิทยา”

050 NSC2014 16P14E0130 ขั้นตอนวิธีการกรองข้อมูลโดยเนื้อหาและการกรองร่วมสำหรับระบบแนะนำสินค้าให้กับผู้บริโภค โดยพิจารณาตามลักษณะความชอบส่วนบุคคล มหาวิทยาลัยบูรพา

051 NSC2014 16P12I0093 บทเรียนออนไลน์แบบบูรณาการร่วมสื่อและการจำลองสถานการณ์เรียนรู้วิทาศาสตร์ ม.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

052 NSC2014 16P14I0013 ระบบวินัจฉัยโรคกล้ามเนื้อหัวใจหนาจากภาพ MRI ด้วยเทคนิคการประมวลผลภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

053 NSC2014 16P14I0066 ระบบการจำแนกพันธุ์ยางพาราโดยใช้ตัวจำแนกนาอีฟเบย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

054 NSC2014 16P14E0141 การประมาณพื้นที่วัตถุด้วยอุปรกณ์มือถือ มหาวิทยาลัยบูรพา

055 NSC2014 16P14W0051 ระบบการจัดเก็บข้อมูลผู้ป่วยสำหรับโรคทางพันธุกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล

056 NSC2014 16P12W0003 ห้องเรียนเสมือนจริงบนเว็บแอพพลิเคชัน มหาวิทยาลัยมหิดล

057 NSC2014 16P13C0467 แอพพลิเคชันช่วยในการสื่อสารสำหรับผู้พิการทางการได้ยินและการพูด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

058 NSC2014 16P22C0369 เกมพัฒนาทักษะและเสริมสร้างทักษะในการใช้ชีวิตของเด็กออทิสติก โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

059 NSC2014 16P14C0217 ระบบตรวจจับโรคข้าวด้วยเทคนิคการประมวลผลภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

060 NSC2014 16P23C0188 StorsMe for Android โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

061 NSC2014 Y14TEVS018 การพัฒนาคุณภาพเส้นใยกล้วย โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา

062 NSC2014 16P31E0145 โปรแกรมสร้างสื่อกลางการสื่อสารผ่านวัตถุ มหาวิทยาลัยบูรพา

063 NSC2014 16P31E0143 ผู้ช่วยอัจฉริยะสำหรับคนเดินทาง (Smart Assistant Application for Traveller) มหาวิทยาลัยศิลปากร

064 NSC2014 16P13W0016 การพัฒนาระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินผ่านทางโมบายแอพพลิเคชันสำหรับผู้พิการทางการได้ยิน มหาวิทยาลัยศิลปากร

065 NSC2014 15P12W0002 ระบบสื่อการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับผู้เริ่มต้น มหาวิทยาลัยมหิดล