รายชื่อผลงานที่สมัครเข้าร่วมโครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" รุ่นที่ 4 ประจำปี 2559

 


รายชื่อผลงานที่สมัครเข้าร่วมโครงการ “ต่อกล้าให้เติบใหญ่” รุ่นที่ 4 ประจำปี 2559

No. รหัสโครงการต่อกล้าฯ โครงการ รหัสโครงการ ชื่อผลงาน สถาบันการศึกษา จังหวัด

1 TK001 YECC 2016 YECC1508 ระบบตรวจสอบผู้ป่วยผ่านโทรเวชกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ เชียงใหม่

2 TK002 NSC 2016 18p23e0114 เครื่องให้อาหารสุนัขผ่านสมาร์ทโฟน โรงเรียนชลกันยานุกูล ชลบุรี

3 TK003 YSC 2016 Y18TENS146 อุปกรณ์ขึ้นต้นมะพร้าว โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ตรัง

4 TK004 NSC 2016 18P2150008 เกมกลยุทธธ์ The Strategist โรงเรียนสตรีภูเก็ต ภูเก็ต

5 TK005 NSC 2016 18P13C0383 ระบบติดตามการเคลื่อนไหวสำหรับการดูแลผู้สูงอายุโดยใช้เทคนิคการทำเหมืองกระแสข้อมูล มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กรุงเทพมหานคร

6 TK006 NSC 2016 18P13W0072 อุปกรณ์กายภาพบำบัดแขนสำหรับผู้ป่วยอัมพฤกษ์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นครปฐม

7 TK007 NSC 2016 18P21W0009 แอพพลิเคชั่นแมชอัพ MixoNote โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เพชรบุรี

8 TK008 NSC 2016 18P23N0001 ระบบข้อมูลสัตว์เลี้ยงอัตโนมัติ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่

9 TK009 NSC 2016 18P21C0153 เกมแบกเป้ตะลุยไทย โรงเรียนสตรีอ่างทอง อ่างทอง

10 TK010 NSC 2016 18P21C0152 เกมตกศัพท์มหาปะลัย โรงเรียนสตรีอ่างทอง อ่างทอง

11 TK011 NSC 2016 18P33N0061 ระบบควบคุมและดูแลสวนพรรณไม้เขตร้อน(ลำไย)ด้วยแพลตฟอร์ม NETPIE เพื่อชาวเกษตรกร (IoT) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชียงใหม่

12 TK012 NSC 2016 18P23C0590 เว็บแอพพลิเคชั่นเพื่อการบริหารจัดการห้องเรียนในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร

13 TK013 NSC 2016 18P11W0041 เกมส่งแสงต้นกล้า มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นครปฐม

14 TK014 NSC 2016 18P21N0106 เกมมาถีบ...(กับ)ผมเถอะ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่

15 TK015 NSC 2016 18P11W0051 เกมเรื่องเล่าของยูนิตเวอร์ส มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นครปฐม

16 TK016 NSC 2016 18P12C0534 ระบบจัดการเวลาเรียนและคะแนน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กรุงเทพมหานคร

17 TK017 NSC 2016 18P15N0005 Chuppy คู่หูดูแลสุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่

18 TK018 YSC 2016 Y18TEGC027 การพัฒนาการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนร่วม ด้วยสิ่งประดิษฐ์ “โป๊ะผลิตไฟฟ้า” โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุรี

19 TK019 YSC 2016 Y18TCHN086 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ดูดซับเอทิลีนต้นทุนต่ำเพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก พิษณุโลก

20 TK020 YSC 2016 Y18TCHI001 ผลของปริมาณไอร์ออน(II) ไอออน (Fe(II)) ในดินต่อการย้อมติดสีของเส้นไหม โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ขอนแก่น

21 TK021 YECC 2016 YECC1505 ระบบควบคุมโรงเรือนเพาะชำ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ เชียงใหม่

22 TK022 YSC 2016 Y18TPLS159 การประยุกต์ใช้เส้นใยจากพืชเป็นฉนวนความร้อนสำหรับบรรจุภัณฑ์รักษาอุณหภูมิอาหารร่วมกับเนื้อเยื่อแกนในของต้นโสนและสาบเสือ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

23 TK023 YSC 2016 Y18TEVC189 เครื่องแยกฝาอลูมิเนียมออกจากกระป๋องกาแฟ โรงเรียนสตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร

24 TK024 YECC 2016 YECC1506 เครื่องอบแห้งสมุนไพร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ เชียงใหม่

25 TK025 YSC 2016 Y18TEGC081 การศึกษาความเร็วของมอเตอร์ที่มีผลกับระดับความสูงขณะเปลี่ยนลักษณะการบิน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ลพบุรี

26 TK026 YSC 2016 Y18TPAC365 การศึกษาประสิทธิภาพในการลดแรงกระแทกของหมวกนิรภัยจาก ของไหลไดลาแทนต์ธรรมชาติ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร

27 TK027 NSC 2016 18P23S0015 Smart Farm ฟาร์มฉลาด-สร้างสรรค์ท้องทะเล โรงเรียนแสงทองวิทยา สงขลา

28 TK028 YSC 2016 Y18TPLC167 การศึกษาคุณภาพของผงขมิ้นและผงกระเจี๊ยบในการหาลายนิ้วมือแฝง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เพชรบุรี

29 TK029 NSC 2016 18P22N0114 โครงการเกมมือถือเพื่อพัฒนาความรู้รายวิชาเคมีเรื่อง ตารางธาตุ ธาตุ และสารประกอบ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง

30 TK030 NSC 2016 18P23N0068 โครงการหมูออมสิน โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่

31 TK031 YSC 2016 Y18TEVU085 อุปกรณ์กันกระแทกจากวัสดุธรรรมชาติ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม กาฬสินธุ์

32 TK032 YSC 2016 Y18IEVN015 นวัตกรรมเครื่องกรองน้ำจากวัสดุเหลือใช้เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำเสียปนเปื้อนโลหะหนัก โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง

33 TK033 NSC 2016 18P21C0595 เกม Our Darkest Night: คืนฆ่า ล่าไม่ยั้ง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ กรุงเทพมหานคร

34 TK034 NSC 2016 18P11C0453 เกม Sound Fliex มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

35 TK035 NSC 2016 18P34I0116 ระบบการจำแนกความรู้สึกแบบสองภาษาอัลกอริทึมการเรียนรู้แบบมีผู้สอน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาสารคาม

36 TK036 NSC 2016 18P11C0439 เกมเธาเซ้นท์เวิร์ด เธาเซ้นท์เวิร์ล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

37 TK037 NSC 2016 18P3YC0423 การวิเคราะห์อารมณ์ ความรู้สึก จากข้อความรีวิวเครื่องสำอาง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

38 TK038 NSC 2016 18P34C0588 การใช้ใบหน้าควบคุมแท็บแล็ตคอมพิวเตอร์ (กรณีศึกษา : การใช้ใบหน้าควบคุมไฟล์ PDF) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพมหานคร

39 TK039 NSC 2016 18P13C0441 แอพพลิเคชันหางานสำหรับผู้พิการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

40 TK040 NSC 2016 18P13S0025 เครื่องมือและเกมสำหรับกายภาพบำบัดข้อเข่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นครศรีธรรมราช

41 TK041 NSC 2016 18P22N0029 แรงและความดันในดินแดน Adventon โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่

42 TK042 NSC 2016 18P21E0082 เกมวิกฤติการท้องทะเลเปลี่ยนสี โรงเรียนระยองวิทยาคม ระยอง

43 TK043 NSC 2016 18P22S0042 เอสดีซี อันลี้ลับ โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา ตรัง

44 TK044 NSC 2016 18P2IE0100 Mars Man ผู้บุกรุกจากต่างแดน โรงเรียนระยองวิทยาคม ระยอง

45 TK045 NSC 2016 18P23C0148 โปรเจคท์ Zrinka: แพลตฟอร์มบัตรสมาชิกร้านค้าและโปรโมชั่นบนอุปกรณ์พกพา โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

46 TK046 NSC 2016 18P22C0608 โครงการ ทอ ไอ ยอ ไทย โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์ คอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร

47 TK047 NSC 2016 18P21C0648 เกม บุญรอด ต้องรอด โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์ คอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร

48 TK048 NSC 2016 18P22C0614 Benjamal go on Gemety โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์ คอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร

49 TK049 NSC 2016 18P33IP041 ระบบเครื่องซักผ้าอัจฉริยะด้วยการประยุกต์ใช้ Internet of Things มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น