รายชื่อผลงานที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกรอบแรก โครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" รุ่นที่ 4 ประจำปี 2559

ยินดีด้วยกับทุกๆ ผลงานที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือก และจากนี้ ผู้พัฒนาผลงานจะต้องยืนยันการเข้าร่วมโครงการฯ โดยเข้าร่วม ปฐมนิเทศเยาวชนผู้พัฒนาผลงานที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือก โครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" รุ่นที่ 4 ประจำปี 2559 ในระหว่างวันที่ 7-9 เมษายน 2559 นี้ โดยจะให้ทำการแจ้งยืนยันผ่านระบบลงทะเบียนออนไลน์ ในวันที่ 30 มีนาคม 2559 นี้ รบกวนติดตามการประกาศที่หน้าเว็บไซต์หลักของโครงการฯ ครับ

 ผลงานที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกรอบแรก

โครงการ “ต่อกล้าให้เติบใหญ่” รุ่นที่ 4 ประจำปี 2559

No. รหัสโครงการต่อกล้าฯ ผลงานจากโครงการ รหัสโครงการ ชื่อผลงาน สถาบันการศึกษา จังหวัด

1 TK002 NSC 2016 18p23e0114 เครื่องให้อาหารสุนัขผ่านสมาร์ทโฟน โรงเรียนชลกันยานุกูล ชลบุรี

2 TK003 YSC 2016 Y18TENS146 อุปกรณ์ขึ้นต้นมะพร้าว โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ตรัง

3 TK004 NSC 2016 18P2150008 เกมกลยุทธธ์ The Strategist โรงเรียนสตรีภูเก็ต ภูเก็ต

4 TK006 NSC 2016 18P13W0072 อุปกรณ์กายภาพบำบัดแขนสำหรับผู้ป่วยอัมพฤกษ์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นครปฐม

5 TK007 NSC 2016 18P21W0009 แอพพลิเคชั่นแมชอัพ MixoNote โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เพชรบุรี

6 TK008 NSC 2016 18P23N0001 ระบบข้อมูลสัตว์เลี้ยงอัตโนมัติ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่

7 TK009 NSC 2016 18P21C0153 เกมแบกเป้ตะลุยไทย โรงเรียนสตรีอ่างทอง อ่างทอง

8 TK011 NSC 2016 18P33N0061 ระบบควบคุมและดูแลสวนพรรณไม้เขตร้อน(ลำไย)ด้วยแพลตฟอร์ม NETPIE เพื่อชาวเกษตรกร (IoT) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชียงใหม่

9 TK013 NSC 2016 18P11W0041 เกมส่งแสงต้นกล้า มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นครปฐม

10 TK014 NSC 2016 18P21N0106 เกมมาถีบ...(กับ)ผมเถอะ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่

11 TK015 NSC 2016 18P11W0051 เกมเรื่องเล่าของยูนิตเวอร์ส มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นครปฐม

12 TK018 YSC 2016 Y18TEGC027 การพัฒนาการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนร่วม ด้วยสิ่งประดิษฐ์ “โป๊ะผลิตไฟฟ้า” โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุรี

13 TK020 YSC 2016 Y18TCHI001 ผลของปริมาณไอร์ออน(II) ไอออน (Fe(II)) ในดินต่อการย้อมติดสีของเส้นไหม โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ขอนแก่น

14 TK021 YECC 2016 YECC1505 ระบบควบคุมโรงเรือนเพาะชำ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ เชียงใหม่

15 TK022 YSC 2016 Y18TPLS159 การประยุกต์ใช้เส้นใยจากพืชเป็นฉนวนความร้อนสำหรับบรรจุภัณฑ์รักษาอุณหภูมิอาหารร่วมกับเนื้อเยื่อแกนในของต้นโสนและสาบเสือ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

16 TK023 YSC 2016 Y18TEVC189 เครื่องแยกฝาอลูมิเนียมออกจากกระป๋องกาแฟ โรงเรียนสตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร

17 TK024 YECC 2016 YECC1506 เครื่องอบแห้งสมุนไพร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ เชียงใหม่

18 TK027 NSC 2016 18P23S0015 Smart Farm ฟาร์มฉลาด-สร้างสรรค์ท้องทะเล โรงเรียนแสงทองวิทยา สงขลา

19 TK029 NSC 2016 18P22N0114 โครงการเกมมือถือเพื่อพัฒนาความรู้รายวิชาเคมีเรื่อง ตารางธาตุ ธาตุ และสารประกอบ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง

20 TK032 YSC 2016 Y18IEVN015 นวัตกรรมเครื่องกรองน้ำจากวัสดุเหลือใช้เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำเสียปนเปื้อนโลหะหนัก โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง

21 TK033 NSC 2016 18P21C0595 เกม Our Darkest Night: คืนฆ่า ล่าไม่ยั้ง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ กรุงเทพมหานคร

22 TK038 NSC 2016 18P34C0588 การใช้ใบหน้าควบคุมแท็บแล็ตคอมพิวเตอร์ (กรณีศึกษา : การใช้ใบหน้าควบคุมไฟล์ PDF) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพมหานคร

23 TK040 NSC 2016 18P13S0025 เครื่องมือและเกมสำหรับกายภาพบำบัดข้อเข่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นครศรีธรรมราช

24 TK041 NSC 2016 18P22N0029 แรงและความดันในดินแดน Adventon โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่

25 TK043 NSC 2016 18P22S0042 เอสดีซี อันลี้ลับ โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา ตรัง

26 TK045 NSC 2016 18P23C0148 โปรเจคท์ Zrinka: แพลตฟอร์มบัตรสมาชิกร้านค้าและโปรโมชั่นบนอุปกรณ์พกพา โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

27 TK046 NSC 2016 18P22C0608 โครงการ ทอ ไอ ยอ ไทย โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์ คอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร

28 TK047 NSC 2016 18P21C0648 เกม บุญรอด ต้องรอด โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์ คอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร

29 TK048 NSC 2016 18P22C0614 Benjamal go on Gemety โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์ คอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร

30 TK049 NSC 2016 18P33IP041 ระบบเครื่องซักผ้าอัจฉริยะด้วยการประยุกต์ใช้ Internet of Things มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น


ผลงานที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกรอบแรก (สำรอง)

No. รหัสโครงการต่อกล้าฯ ผลงานจากโครงการ รหัสโครงการ ชื่อผลงาน สถาบันการศึกษา จังหวัด

1 TK012 NSC 2016 18P23C0590 เว็บแอพพลิเคชั่นเพื่อการบริหารจัดการห้องเรียนในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร

2 TK036 NSC 2016 18P11C0439 เกมเธาเซ้นท์เวิร์ด เธาเซ้นท์เวิร์ล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

3 TK010 NSC 2016 18P21C0152 เกมตกศัพท์มหาปะลัย โรงเรียนสตรีอ่างทอง อ่างทอง