ประกาศผลการพิจารณาผลงานที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" รุ่นที่ 4 ประจำปี 2559

มาแล้วครับ กับการประกาศผลการพิจารณาผลงานที่ได้รับการคัดเลือก
เข้าร่วมโครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" รุ่นที่ 4 ประจำปี 2559
โดยในรุ่นนี้ มีผลงานที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกทั้งสิ้น 33 ผลงาน
สามารถเข้าดูรายชื่อผลงานได้ที่ [คลิก]
โดยเข้าร่วม ปฐมนิเทศเยาวชนผู้พัฒนาผลงานที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือก
ในระหว่างวันที่ 7-9 เมษายน 2559 นี้ ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. จ.ปทุมธานี

โดยจะให้ทำการแจ้งยืนยันผ่านระบบลงทะเบียนออนไลน์
ในวันพุธที่ 30 มีนาคม 2559 นี้
รบกวนติดตามการประกาศที่หน้าเว็บไซต์หลักของโครงการฯ ครับ
*** ยินดีด้วยกับทุกๆ ผลงานครับ ***