ประกาศเรื่องการยืนยันการเข้าร่วมอบรมฯ และการเตรียมตัว (ค่าย Workshop 1)

เยาวชนโครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" รุ่นที่ 4 ประจำปี 2559
ทางโครงการฯ รบกวนเข้ากรอกแบบตอบรับยืนยันการเข้าร่วม
"การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมศักยภาพในการพัฒนาต่อยอดผลงาน
และพิจารณาคัดเลือกผลงานเพื่อรับมอบทุนพัฒนาต่อยอดผลงาน (Workshop1)"
ระหว่างวันที่ 24 – 31 พฤษภาคม 2559 ณ กนกรัตน์ รีสอร์ท อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
และศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี รายละเอียดกำหนดการ [คลิก]
โดยสามารถเข้ากรอกแบบตอบรับเพื่อยืนยันการเข้าร่วมได้ที่นี่ [คลิก]
ภายในเวลา 18.00 น. ของวันอาทิตย์ที่ 15 พ.ค. 2559 นี้
ทั้งนี้ สามารถเข้าดูรายละเอียดของการเตรียมตัวเข้าอบรมฯ ได้ที่นี่ [คลิก]
และสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของโครงการฯ
ได้ทาง เว็บไซต์หลักของโครงการฯ หรือทาง Facebook ของโครงการฯ นะครับ
*** แล้วพบกันในวันจัดงานครับ ***