ผลงานที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับทุนสนับสนุนพัฒาต่อยอดผลงาน โครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" รุ่นที่ 4

ในที่สุดเราก็ได้ผลงานที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับทุนสนับสนุน
พัฒนาต่อยอดผลงาน โครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" รุ่นที่ 4 ประจำปี 2559
สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่ [คลิก] และจากนี้
ทีมผู้พัฒนาผลงานของทุกๆ ผลงานที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับทุนสนับสนุน
สามารถดำเนินการพัฒนาต่อยอดผลงานตามระยะเวลาที่โครงการฯ กำหนดได้เลยครับ
พร้อมกันนี้ รบกวนผู้พัฒนาผลงานของทุกทีม เตรียมตัวเข้าร่วมค่าย Workshop 2
ระหว่างวันที่ 30 มิ.ย. - 3 ก.ค. 2559 นี้ ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร สวทช. จ.ปทุมธานี
เพื่อนำผลงานที่เริ่มพัฒนาไปแล้วประมาณ 20-30% ตามที่เสนอไว้ใน Proposal
มาพบกับผู้เชี่ยวชาญ เพื่อขอคำแนะนำไปปรับปรุงและพัฒนาเพิ่มเติมกันได้เลยครับ
***** แล้วพบกันนะครับ *****