ประกาศเรื่องการยืนยันการเข้าร่วมปฐมนิเทศ เยาวชนผู้พัฒนาผลงานที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" รุ่นที่ 4 ประจำปี 2558

ยินดีด้วยอีกครั้ง กับผลงานที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือก
ให้เข้าร่วมโครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" รุ่นที่ 4 ประจำปี 2559
และรบกวนหัวหน้าทีมผู้พัฒนาผลงานเข้ากรอกแบบฟอร์มยืนยัน
การเข้าร่วมปฐมนิเทศ ในระหว่างวันที่ 7-9 เม.ย. 2559 ได้ที่ [คลิก]
ภายในเวลา 15.00 น. ของวันจัทร์ที่ 4 เม.ย. 2559 นี้ นะครับ
กรณีสละสิทธิ์ ให้ทำการเข้าไปกรอกแบบตอบรับข้างต้นเพื่อทำการยืนยันการสละสิทธิ์ด้วยครับ
สำหรับทีมสำรอง ให้ทำการยืนยันการเข้าร่วมเข้ามาก่อนได้เลยครับ หากต้องการเข้าร่วมโครงการฯ
ผู้พัฒนาผลงานของทุกๆ โครงการ/โครงงาน สามารถเข้าดูรายละเอียด
และข้อกำหนดของโครงการได้ที่ [คลิก] กำหนดการของโครงการ [คลิก]
ยินดีด้วยกับทุกๆ โครงการนะครับ และสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของโครงการฯ
ได้ทาง เว็บไซต์หลักของโครงการฯ หรือทาง Facebook ของโครงการนะครับ
*** แล้วพบกันในวันจัดงานครับ ***