ประกาศ! เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการเข้าร่วมการอบรมในค่าย Workshop 2 โครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" รุ่นที่ 5 ประจำปี 2560

ในที่สุดเราก็ได้เยาวชนที่พร้อมจะร่วมพัฒนาศักยภาพและพัฒนาผลงานของตนเอง
จากเวทีการแข่งขัน ไปสู่ผู้ใช้งานได้จริง กับ 16 ผลงาน ที่ได้ตอบรับการยืนยันเข้าร่วม
โครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" รุ่นที่ 5 ประจำปี 2560 โดยสามารถเข้าดูรายชื่อผลงานได้ที่นี่ [คลิก]
พร้อมกันนี้ เตรียมพบกับ 
"การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการโครงการสู่การนำไปใช้งานจริง
พร้อมด้วยการ Coaching จากผู้เชี่ยวชาญและ Coach ประจำโครงการฯ (ค่าย Workshop 2)"
ระหว่างวันที่ 26 - 28 พฤษภาคม 2560 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
แล้วพบกันนะครับ เยาวชนชาวต่อกล้าให้เติบใหญ่ รุ่นที่ 5